Ask us - button
Request for quote

Theorie

Thermische mass flow meetprincipe

Thermische mass flow meetprincipe

Thermische Mass Flow Meters en Controllers maken gebruik van de warmtegeleidbaarheid van gassen of vloeistoffen.

Coriolis mass flow meetprincipe

Coriolis mass flow meetprincipe

Een Mass Flow Meter die werkt met het "Coriolis-principe" bevat een trillende buis waarin een vloeistofstroom een verandering in de frequentie, faseverschuiving of amplitude veroorzaakt evenredig met de massastroom.

Video's

Ultrasonic flow meetprincipe

Ultrasonic flow meetprincipe

The werking van Bronkhorst® ES-FLOW flowmeters is gebaseerd op de voortplanting van ultrasone geluidsgolven in een dun sensorbuisje.

Videos

Pressure meting

Pressure meting

De piëzoresistieve druksensor van Bronkhorst bestaat uit een silicium chip met 4 drukgevoelige weerstanden die samen een brug van Wheatstone vormen.

Mass flow controller theorie

Mass flow controller (MFC) theorie

Bij mass-flow control wordt het uitgangssignaal continu vergeleken met een setpointsignaal van een spanningsbron. Bij eventuele afwijkingen tussen het setpointsignaal en het gemeten signaal wordt het regelventiel aangepast totdat de twee signalen identiek zijn.

Damp regeling

Theorie en voordelen van 'CEM' dampregeling

Het verdampingsysteem bestaat uit een vloeistofstroom controller, een MFC voor het draaggas, een temperatuur gecontroleerde verdamping menginrichting (CEM) en een voeding / uitlezing / control unit.

Volume Flow versus Mass Flow

Volume Flow versus Mass Flow

Het meetbereik van thermische massflowmeters en -regelaars van Bronkhorst wordt in eenheden zoals ln/min, sccm of n/h aangegeven. Dit wekt de indruk, dat het hierbij gaat om volumetrische eenheden, terwijl het in werkelijkheid massflow-eenheden zijn. Wat gaat er schuil achter dit verschil?