Ask us - button
Request for quote

FLUICAL Calibration Equipment

Bronkhorst heeft een aantal kalibratiesystemen ontwikkeld, inspelend op de toenemende vraag naar kalibratiecontrolemiddelen, als gevolg van het invoeren van ISO-9000 kwaliteitssystemen.

Fluical Portable Calibrators

Fluical Portable Calibrators

Volledig- of half-automatische kalibratiesysteem voor (mass) flow meters en controllers en drukopnemers. Ideaal om ter plaatse een kalibratiecheck uit te voeren.