Ask us - button
Request for quote

(Petro-) Chemische , kunststof-, metaal- en glasindustrie

Sinds haar oprichting in 1981, levert Bronkhorst instrumenten voor het meten en regelen van massadoorstroming en druk aan de procesindustrie, in het bijzonder aan de (petro-) chemische, metaal- and glasindustrie. Vele nieuwe producten en productverbeteringen zijn ontwikkeld naar aanleiding van vragen en behoeften van procesingenieurs in dit marktsegment. Typische voorbeelden van toepassingen zijn het regelen van de doorstroming en/of druk van procesgas in pilot plants of kleine productielijnen, gasverbruiksmeting, lekkagemeting en het regelen van chemische katalysatoren. Mass Flow Controllers worden ook gebruikt in industriële ovens voor het regelen van brandergassen, zuurstof dosering in onthardingsprocessen, het passiveren van aluminium en bij het (laser of plasma) snijden of lassen.

 
GAS VLOEISTOF
DRUK DAMP

 Application Notes & Market Brochures

  Chemical Market brochure
  Plastics & Rubber Market brochure
Glass Production Market brochure
Application Note Reactor Systems
Application Note Burner Control
Application Note Burners - Ratio Control
Application Note Micro Reactor
Application Note Catalysts test system
Application Note Performance Chemicals
Application Note Dosing of Nitrobenzene
(used for Aniline dyes) 
Application Note Gas Supply in Steelmaking Process  
Application Note Water Splitting for Hydrogen Production
Application Note Polystyrene Foam Extrusion 
Application Note Back Pressure Regulation for Catalyst Research
Application Note Catalysis at High Pressure
Application Note Dosing Accurate dosing of small organic solvent flows
Application Note Research High-Quality Graphene Production
Application Note 3D Printing of Metal Products