Ask us - button
Request for quote

Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de FHI (federatie van technologiebranches) van toepassing. De 'FHI Algemene Inkoopvoorwaarden 2014' zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574.

Klik hier voor een pdf-versie van dit document.