Ask us - button
Request for quote

Bronkhorst® Kalibratiecentrum

ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd

Het 'Bronkhorst Calibration Centre' in Ruurlo is ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder registratie nummer K 127. Hiermee is gecertificeerd dat het kwaliteitsborgingssysteem, de kalibratiemethodes en de technische competenties van het Bronkhorst kalibratielaboratorium zijn geïnspecteerd en geaudit en voldoen aan alle noodzakelijke eisen.

Zie ISO/IEC 17025:2005 certificaat

Gas    Vloeistof    Druk


GAS FLOW kalibratie en justering

Alle Bronkhorst instrumenten worden voor uitlevering gekalibreerd met zeer nauwkeurige kalibratiemiddelen, traceerbaar aan (inter)nationale standaarden. Daarbovenop kan om verschillende redenen een geaccrediteerde kalibratie benodigd zijn, bijvoorbeeld om aan specifieke eisen van autoriteiten te voldoen, of voor instrumenten die zullen worden gebruikt als referentiestandaard. Dankzij een jarenlange ervaring op het gebied van massaflow- en volumeflow-kalibratie (sinds haar oprichting in 1981) was Bronkhorst in staat om een kalibratiecentrum op te zetten en te laten accrediteren voor het kalibreren van instrumenten voor massa- en volumedoorstroming. In 2010 werd het Bronkhorst Calibration Centre geaccrediteerd voor gasflow-kalibraties en sindsdien worden kalibraties (en justeringen) aangeboden in het bereik van 0.15 mln/min tot 6200 ln/min voor zowel nieuwe als bestaande Bronkhorst gasflow-meters, -regelaars en -kalibratiemiddelen. Bovendien kunnen in het kalibratiecentrum ook gasflow kalibraties worden uitgevoerd voor volume flow meters en voor mass flow meters/controllers van andere merken. 

Voordelen

  • Meer vertrouwen bij gebruikers en autoriteiten
  • Kosteneffectief; bovendien wordt dure nacontrole overbodig
  • “One-stop service” voor de aanschaf van flowmeters/-regelaars met geaccrediteerde kalibratie
  • Gekwalificeerd personeel, kwaliteitsbewust en met begrip voor de wensen van de klant
  • Zeer hoge nauwkeurigheden
  • Actuele gas kalibraties

Toepassingsgebied (scope) voor GAS FLOW kalibratie (Massa / Volume)

Gas MASSA flow Gas VOLUME flow Gas MASS flow Gas VOLUME flow CMC 1)
 (Air)  (Air) (N2, Ar, CO2, He, H2)
other gases on request
(N2, Ar, CO2, He, H2)
other gases on request
 (k=2) 
 (at 21 ± 2°C and
 50 ± 20% RH)
(at 21 ± 2°C and
50 ± 20% RH)
(at 21 ± 2°C and
50 ± 20% RH) 
(at 21 ± 2°C and
50 ± 20% RH)
(% of Reading)
 0.15–0.35 mln/min2)  0.16–0.38 ml/min2)

0.15–0.35 mln/min4)

0.16–0.38 ml/min4)

0.55%
 0.35–0.66 mln/min2)  0.38–0.71 ml/min2)

0.35–0.66 mln/min4)

0.38–0.71 ml/min4)

0.45%

 0.66–3.3 mln/min2)

0.71–3.5 ml/min2)

0.66–3.3 mln/min4)

0.71–3.5 ml/min4)

0.40%

 3.3–15.5 mln/min2)

3.5–16.6 ml/min2)

3.3–15.5 mln/min4)

3.5–16.6 ml/min4)

0.30%

 0.0155–21 ln/min2)

0.0166–22.5 l/min2)

0.0155–21 ln/min4)

0.0166–22.5 l/min4)

0.25%

21–6202 ln/min3) 

22.5–6645 l/min3)

on request

on request 

0.25%

1) Beste meetvermogen (CMC): Bewezen meetonzekerheid, met een dekkingswaarschijnlijkheid van 95%, in een aangegeven meetgebied.
2) bij 1…8 bar a
3) bij 1…7 bar a
4) bij 1…10 bar a

VLOEISTOF FLOW en DRUK kalibratie

In 2014 werd het Bronkhorst Calibration Centre ondergebracht op een nieuwe locatie, die ruimte biedt aan uitbreiding van de kalibratiemogelijkheden. In 2015 resulteerde dit in een nieuwe certificering en uitbreiding van de scope: vloeistof flow kalibraties voor Bronkhorst® mini CORI-FLOW (Coriolis) mass flow meters / controllers in het bereik van 1 g/h tot 30 kg/h en druk kalibraties van 25 mbar tot 150 bar voor Bronkhorst® EL-PRESS druk-meters / -controllers (hogere drukbereiken op aanvraag).

Vloeistof MASSA flow CMC 1)
 (Demineralised water, at 1...9 bar a)  (k=2) 
 (at 21 ± 2°C and
 50 ± 20% RH)
(% of Reading)
 1-2 g/h 0.65%

 2-10 g/h

0.35%

 10-200 g/h

0.10%
 0.2-30 kg/h 0.10%

Druk CMC 1)
 (Test fluid N2)
 (at 21 ± 2°C and
 50 ± 20% RH)
 (k=2) 
 0.025-0.8 bara 40 Pa
 0.8-150 bara2) 0.05% Rd (equals 5.10-4.p)

 0-150 barg2)

0.05% Rd (equals 5.10-4.pe)

1) Beste meetvermogen (CMC): Bewezen meetonzekerheid, met een dekkingswaarschijnlijkheid van 95%, in een aangegeven meetgebied.

2) Hoger op aanvraag 

Klik hier om de scope te bekijken op de website van de Raad voor Accreditatie (RvA)

Brochures

Voor meer info zie brochure Bronkhorst Calibration Centre

Survey

Klik hier voor een klanttevredenheidsonderzoek.