Snelle batchdosering in vullijnen

Snelle batchdosering in vullijnen

Walter Flamma
Cover Image

Als industriespecialist voor de voedings-, dranken- en farmaceutische branche bij Bronkhorst High-Tech volg ik deze markten uiteraard op de voet om te zien waar we nuttige oplossingen kunnen bieden. Eén van de trends die ik in de drankenmarkt heb gezien, is snelle batchdosering van additieven. De dosering van additieven is bij uitstek een toepassing waarbij flowmeters van pas komen. Graag leg ik uit hoe ze in de drankenindustrie worden gebruikt en waarom daar behoefte is aan een snelle batchdosering van additieven.

Trend: productie in kleine batches

In veel industrieën worden traditioneel grote batches van één product gemaakt (massaproductie) en de drankenindustrie vormt hierop geen uitzondering. Nu bedrijven echter steeds meer te maken krijgen met bredere assortimenten en diversificatie, biedt deze traditionele manier van produceren niet langer voldoende flexibiliteit en efficiëntie. Bedrijven optimaliseren hun processen om veerkrachtiger te worden en beter bestand te zijn tegen risico's. De nieuwe trend is om de productie van batches te baseren op de actuele vraag.

Op heel veel niveaus moet flexibeler en goedkoper worden gewerkt. In de drankenindustrie betekent dit dat men gemakkelijker wil kunnen wisselen tussen verschillende smaken, met zo min mogelijk schoonmaakwerk tussendoor. Om het doseersysteem voor additieven gescheiden te houden van de hoofdproductstroom (bijvoorbeeld water), worden de meeste onderdelen van de vullijn vrij van additieven gehouden. Dit bespaart tijd, reinigingsmiddelen en dus kosten bij een productwissel.

Behoefte aan snelle batchdosering

De meeste vullijnen leveren een hoge productie. Dit vraagt om een doseersysteem voor additieven waarmee de batchdosering zeer snel, herhaalbaar en nauwkeurig kan worden geregeld. Hoe kan een snelle batchdosering op de juiste manier worden bereikt? Waar het bij snelle batchdosering vooral om draait, is de juiste hoeveelheid additieven doseren binnen de vastgestelde doseertijd. Meestal gaat het om uiterst kleine hoeveelheden en een doseertijd van enkele milliseconden tot een seconde is in de drankenindustrie niet ongebruikelijk. Het nauwkeurig doseren van kleine hoeveelheden additivieven met een dergelijke snelheid is een hele uitdaging en vraagt een uiterst nauwkeurige flowregeling.

Bronkhorst oplossingen voor snelle batchdosering

Wij leveren verschillende flowoplossingen om de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid te garanderen die bij snelle batchdosering nodig zijn. Eén manier is om een Coriolis-massflowmeter te combineren met een pomp of geschikte klep. Met dit systeem kunnen vloeistoffen op gecontroleerde wijze in het productieproces worden gedoseerd.

Een andere optie is om in plaats van een Coriolis instrument een ultrasone volumeflowmeter te gebruiken. Het hygiënische ontwerp van onze ultrasone volumeflowmeters en de mogelijkheid van Cleaning In Place (CIP) maken deze flowmeters uitermate geschikt voor de drankenindustrie.

ES-FLOW ultrasone volumeflowmeter ES-FLOW ultrasone volumeflowmeter

De Coriolis flowmeter en de ultrasone volumeflowmeter van Bronkhorst hebben beide het voordeel dat ze beschikken over een geïntegreerde functionaliteit voor batchdosering. Met deze doseertechnologie is batchdosering mogelijk van kleine hoeveelheden vloeibare additieven met slechts een minimale tolerantie. De firmware is voorzien van een ‘leerfunctie’ om zelfs de kleinste toleranties automatisch te corrigeren (bijv. tijdens het opstarten van het instrument of een wisseling van leveringsbatch). De opstelling kan worden aangepast aan alle productie-eisen en is gemakkelijk te integreren in reeds bestaande processen en productielijnen. Bovendien is met deze batchdoseerfunctionaliteit snelle, complexe regulering met PLC of SCADA niet langer nodig.

doseertechnologie Schematische weergave Bronkhorst doseertechnologie met mini CORI-FLOW massflowmeters

Of je nu kiest voor de Coriolis- of ultrasone flowtechnologie, onze flowinstrumenten bieden de oplossing voor een hogere verwerkingssnelheid, flexibele machines, snellere omschakeling en minder productieverlies in de drankenindustrie. Wil je meer weten over ultrasone flowtechnologie als oplossing voor de dosering van additieven in het productieproces van snoep? Lees dan het verhaal van mijn collega Erwin Broekman over hoe snoep een eigen smaak, textuur en vorm krijgt. Meer lezen over dosering van additieven

‘All I want for Christmas is’ ... een massflowmeter!

‘All I want for Christmas is’ ... een massflowmeter!

Ron Tietge
Cover Image

De feestdagen komen eraan! De producten van Bronkhorst zijn niet alleen belangrijk voor toepassingen die we dagelijks gebruiken, maar ook voor veel toepassingen die rond de kerstdagen uit de kast worden gehaald. Of het nu gaat om de aankleding of het kerstdiner, grote kans dat er flowmeters zijn gebruikt voor de productie ervan. In deze blog geef ik een uitleg over de manieren waarop flowmeting en -regeling een rol spelen bij verschillende aan kerst gerelateerde flowtoepassingen.

Geuren toevoegen aan kaarsen

Vaak steken we tijdens de kerst kaarsen aan om een gezellige sfeer te creëren. Ze zorgen niet alleen voor extra licht, maar vaak ook nog voor iets anders. Met kaarsen kunt u een kamer laten ruiken zoals u maar wilt. Fabrikanten van kaarsen werken nauw samen met producenten van geuren om geurformules te ontwikkelen die niet alleen aangenaam ruiken maar ook veilig en goed branden. Als er een geur aan een kaars wordt toegevoegd, is het belangrijk er goed op te letten dat de kaars schoon en veilig brandt. De CORI-FILL-doseertechnologie van Bronkhorst is een goede keuze voor het doseren van de geuren die aan de kaars worden toegevoegd.

• Lees het hele verhaal in de blog “Ruikt Kerstmis bij u ook zo heerlijk?"

kaarsen

Massflowregeling op de kersttafel

Veel mensen vieren kerst met een groots diner. Een diner wordt deels mogelijk gemaakt door massflowmeters. Deze instrumenten worden gebruikt voor de productie van verschillende soorten eten en drinken, zoals:

De instrumenten van Bronkhorst worden ook vaak gebruikt voor de afsluiting, coating en sterilisatie van verpakkingen voor bijvoorbeeld sappen en melkproducten. Meer te weten komen over massflowmeting voor de productie van voeding en drank? Lees alles over de verschillende toepassingen in deze sector.

Teflon doseren op een bakplaat

Tijdens het kerstdiner gebruiken wij thuis altijd een tafelgrill. Vind jij het ook zo frustrerend als het voedsel aan het grillrooster blijft plakken? Gelukkig is de bakplaat of tafelgrill vaak voorzien van een teflon coating om te voorkomen dat het eten blijft plakken. Dit is waar massflowregeling in beeld komt. Massflowmeters worden gebruikt om het teflon gelijkmatig, nauwkeurig en consistent aan te brengen tijdens de productie van bakplaten.

Led-kerstverlichting

Kerst en lichtjes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Denk bijvoorbeeld maar aan al die vrolijke lampjes die uw kerstboom ‘oplichten’. Al die kleine ledlampjes zijn gemaakt met behulp van een massflowmeter. Het principe van een led is immers dat een halfgeleider zorgt voor lichtuitstraling. Het halfgeleidermateriaal dat in leds wordt gebruikt, is aluminiumgalliumarsenide (AlGaAs) en om dat nauwkeurig aan te brengen worden massflowmeters gebruikt. De verschillende golflengtes die bij het proces zijn betrokken, bepalen welke kleur de leds produceren. Het licht dat het ledlampje uitstraalt, is dus afhankelijk van het soort halfgeleidermateriaal dat is gebruikt.

De toepassingen die in dit kerstverhaal aan bod zijn gekomen, vormen slechts een fractie van de vele mogelijkheden die de instrumenten van Bronkhorst bieden. Flowinstrumenten kunnen voor talloze toepassingen en in veel sectoren worden gebruikt. Ga naar https://www.bronkhorst.com/flow-meter/ om de juiste flowmeter voor uw toepassing te vinden.

En ten slotte: prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Corrosiebescherming met precisiedosering

Corrosiebescherming met precisiedosering

Jos Abbing
Cover Image

Door de ervaring die ik in de loop der jaren heb opgedaan met zware industriële toepassingen, heb ik gezien wat de gevolgen van corrosie kunnen zijn. Wereldwijd zijn de kosten door corrosie gigantisch: volgens de NACE meer dan 2000 miljard euro. De industrie neemt bijna 60% daarvan voor haar rekening. Een bovengemiddeld aandeel komt op het conto van de chemie, de procesindustrie en de olie- en gassector.

Deze sectoren hebben in de bedrijfsvoering en productie te maken met hoge eisen die worden gesteld aan omgeving- en procescondities. Dit is inclusief ondersteunende systemen, ten behoeve van warmteoverdracht en transmissie of distributie en opslag van gassen en vloeistoffen, die daarbij een rol spelen. Corrosiebescherming door middel van inhibiting kan hier vaak een economische oplossing bieden.

Een accurate dosering in de toevoer van anticorrosiemiddelen is hierbij belangrijk. Nauwkeurigheid is het sleutelwoord, want hoe nauwkeuriger, des te doeltreffender en minder milieubelastend het werken met inhibitors (corrosieremmers) is.

Algemene corrosiefactoren

Metalen hebben in zekere mate de eigenschap om te corroderen of op te lossen. Corrosie is een natuurlijk proces, waarbij een metaal in een meer chemisch stabiele vorm wordt omgezet. Het proces medium en de bijbehorende habitat zijn in hoge mate bepalend voor de corrosierisico’s. Belangrijke factoren hierbij zijn o.a. de temperatuur, het zuurstof- en vochtgehalte en de zuurtegraad.

Corrosiefactoren

Corrosiefactoren

Door deze belangrijke parameters te beïnvloeden kan het corrosieproces gestopt, of voldoende vertraagd worden. Inhibiting, oftewel het toevoegen van corrosieremmers, kan hierin een belangrijke rol spelen.

In eerste instantie heeft een corrosiebestendig technisch ontwerp uiteraard de voorkeur. Er moet dan gekozen worden voor de meest geschikte materialen en combinaties, extra materiaaldikte en het aanbrengen van beschermlagen. Metaalschade door inwerking van eroderende deeltjes, metaalmoeheid, mechanische stress of cavitatie kan ook leiden tot corrosie dat met corrosiewerende middelen mogelijk onvoldoende kan worden bestreden.

Het toepassen van inhibiting is een vaak beproefde en rendabele methode om corrosie te voorkomen of voldoende te controleren in tal van situaties. Hieronder enkele voorbeelden:

Voorbeelden van metaalcorrosie

Corrosie kan verschillende oorzaken en versnellers in het proces hebben:

Werkingsprincipe anode-kathode

Werkingsprincipe anode-kathode

Galvanische corrosie treedt op wanneer twee verschillende metalen elektrisch met elkaar in contact staan. Bij blootstelling aan een elektrolyt stromen ionen van de anode naar de kathode, waardoor vrije elektronen vrijkomen. Het meer edele metaal (kathode) wordt beschermd, terwijl het meer actievere metaal (anode) gaat corroderen.

Elektrochemische corrosie komt voor in corrosieprocessen waarbij het vrijkomen van elektronen uit anodische delen een rol speelt. Denk hierbij aan spleetcorrosie, ”concentrated cell” (crevice) of “pitting” corrosie.

Een ander voorbeeld is chemische corrosie. Deze corrosievorm wordt door sterke oxidanten veroorzaakt en kan optreden zonder gepaard te gaan met elektrische stroom.

Biologische corrosie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid en groei van micro-organismen. Hun directe aanwezigheid, of corrosieproduct (veroorzaakt door de metabolische activiteit van het organisme) veroorzaakt metaalschade wat ook kan leiden tot put- of spleetcorrosie (crevice).

Classificatie van inhibitors

Een inhibitor moet ervoor zorgen dat schade door corrosie wordt voorkomen of in ieder geval tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt. De meest gangbare corrosieremmers bevatten meerdere componenten. Hieronder enkele voorbeelden van (vloeistoffase) inhibitors.

Schematische indeling van corrosieremmers

Schematische indeling van corrosieremmers

Environmental of scavenger inhibitors beperken corrosievorming door de corrosieve eigenschappen van het medium te verminderen of te elimineren, waarbij zuurstofreductie vaak een rol speelt.

Interface inhibitors vormen een beschermingsfilm op het metaal, waardoor deze geïsoleerd is van het corrosieve medium.

Anodische inhibitors bevorderen de vorming van een passiveringslaag dat de anodische werking blokkeert. De corrosieremmer moet in een kritische concentratie worden gebruikt om het gewenste effect te verzekeren. Een te lage concentratie inhibitor heeft onvoldoende effect, terwijl een te hoge concentratie corrosie juist versnelt.

Kathodische inhibitors vertragen corrosievorming door de zuurstofconcentratie te verlagen of het verhogen van een over potentiaal aan waterstof (poisoning) en door precipitatie (afzetting) op specifieke kathodische plaatsen (precipitator) waar een beschermende film wordt gevormd.

Gemengde (mixed) of organische inhibitors beïnvloeden zowel anodische als kathodische effecten, bijvoorbeeld door middel van adsorptie, chemisorptie en de vorming van films.

Een adsorptie (physical) proces is relatief snel maar verdwijnt ook sneller van een oppervlakte, wat een nauwkeurige dosering vraagt. Chemisorption is een chemisch adsorptie proces wat ontstaat door een reactie op een blootgesteld oppervlak, waarbij een elektrische hechting van een chemische stof ontstaat op het geadsorbeerde oppervlak. Hoe hoger de concentratie, des te beter de bescherming, maar wel met een maximum. Bij overschrijding van de maximumconcentratie treedt vaak een versneld corrosieproces op.

Slimmer regelen van dosering

Een inhibitor systeem zal kleine hoeveelheden (bio)chemische stoffen toevoegen (inhibiting) aan het procesmedium. De doeltreffendheid van een dergelijk systeem is in grote mate afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid, die afhankelijk is van de omgevings- en procescondities.

 Ex Zone 1 Scale inhibitor met Coriolis massflowcontroller

Ex Zone 1 Scale inhibitor met Coriolis massflowcontroller

De juiste doseerhoeveelheid van traditionele mengsels van biociden, andere corrosieremmende stoffen, hulpstoffen, agentia, oppervlakte-actieve stoffen en pH-regelaars kan sterk variëren, bijvoorbeeld van 0,001 tot 0,1 wt%. Een inhibitor systeem moet vaak op PPM (parts per million) niveau injecteren om de correcte en meest effectieve concentraties te bereiken. Afhankelijk van de situatie wordt dit met continu- en pulsdoseringen uitgevoerd.

Traditioneel wordt veelal gebruikgemaakt van handmatig (vast) ingestelde zuigerpompen met keerkleppen. Verificatie van de uiteindelijke flow wordt vaak empirisch uitgevoerd met een stopwatch in combinatie met bijv. maatbekers door de slaglengte te variëren. Deze traditionele aanpak maakt het praktisch onmogelijk om actief in te spelen op gewijzigde procesomstandigheden, zoals temperatuurveranderingen in de overgang van dag naar nacht (en vice versa), en direct de hoeveelheid (bio)chemische stoffen te compenseren.

Dit kan leiden tot een ongunstige debietinstelling, waarbij het chemicaliënverbruik en het negatieve milieueffect toenemen. Bij normaal bedrijf is er zelfs een risico van overdosering (!) van chemische stoffen.

Nauwkeurige debietregeling

Een nauwkeurige debietregeling bespaart kosten en ontziet het milieu. Hoge nauwkeurigheid met een hoge turn-down ratio wordt bereikt op basis van echte massa-meting met een massflowmeter op basis van het Coriolis principe (zoals de Bronkhorst mini CORI-FLOW serie) Dit instrument kan ook rechtstreeks kleppen en pompen aansturen m.b.v. de “on-board”- PID regeling. Verdere optimalisatie is mogelijk met uitbreiding van PLC- en HMI-systemen voor nog meer functionaliteit en flexibiliteit.

Coriolis doseersysteem

Onze systeemaanpak, met geïntegreerde digitale communicatie, maakt real-time control, monitoring en logging van de juiste injectiehoeveelheden mogelijk. Naast het in-bedrijf controleren van de juiste hoeveelheid kan ook online een setpoint direct gewijzigd worden. Asset management en predictief onderhoud wordt ondersteund door diverse diagnose mogelijkheden zoals status alarmen, waarschuwing bij dichtheidsveranderingen, totalisatie (single- of multi-point) ten behoeve van kostenberekening, tankbewaking en actieve pompbescherming.

Bronkhorst ondersteunt veldapplicaties en R&D onderzoeksprojecten met haar uitgebreide kennis van low flow fluidics handling.

Corrosieremmers worden ook in andere bedrijfstakken gebruikt, bijvoorbeeld door publieke waterleidingbedrijven. Lees onze blog hoe fosfaten in ons drinkwater fungeren als corrosieremmer.

De Coriolis massflowmeter van Bronkhorst zijn bij uitstek geschikt voor dosering van corrosieremmers. Bekijk ons aanbod van Coriolis-producten.

Ron Tietge
Cover Image

Wij zien vaak als een berg op tegen de afwas. Soms willen we zelfs dat de vuile borden als bij toverslag verdwijnen. Als u geen vaatwasser heeft, herkent u dit probleem ongetwijfeld. Fabrikanten van afwasmiddelen stellen daarom alles in het werk om dat afwassen zo kleurrijk mogelijk te maken. U weet vast wel dat er in de supermarkt een hele grote keus aan afwasmiddelen is. Maar wist u ook dat massflow-regelaars een belangrijke rol spelen bij de productie van die afwasmiddelen? En hoe gaat dat dan precies in zijn werk?

Kleur geven aan afwasmiddelen

Het afwasmiddel zelf is eigenlijk transparant of wit. Om er de kleur aan te geven die u in de fles aantreft, wordt er een kleine hoeveelheid kleurstof (of pigment) aan toegevoegd - vaak is dat groen, geel of rood. Die kleurstof is echter niet van invloed op de afwaskwaliteit. Het afwasmiddel wordt door die kleur alleen maar aantrekkelijker. En consumenten kunnen hierdoor ook makkelijker bepaalde merken herkennen. Voor de fabrikant is een consistente kleur van het eindproduct uiterst belangrijk. Elke fles moet precies dezelfde kleur bevatten. Er mag geen kleurverschil te zien zijn tussen de flessen in het schap (omdat die kleur onderdeel uitmaakt van de positionering van een merk en de bedrijfsidentiteit).

Maar op welke manier kunnen deze kleurstoffen op effectieve wijze worden gedoseerd? Dat is waar de ‘pompregeling’ om de hoek komt kijken.

Nauwkeurig doseren met Coriolis massflowmeters

Het doseren van kleurstoffen kan met een pomp gebeuren. Aangezien het hier echter om volumedoorstroming gaat, is dit niet altijd de meest nauwkeurige methode. Bij dergelijke applicaties zijn de nauwkeurigheid én de herhaalbaarheid van cruciaal belang voor het productieproces.

Bij applicaties die gebruik maken van kleurstoffen moet in ieder geval aan die twee belangrijke eisen worden voldaan.

  • Nauwkeurigheid: de gebruikte kleurstoffen zijn zeer geconcentreerd en moeten dus in een extreem lage dosis worden toegevoegd. Daarnaast zijn die kleurstoffen behoorlijk duur en ook vanuit dat perspectief is een nauwkeurige dosering van de vloeistof dus van belang.
  • Herhaalbaarheid: alle flessen afwasmiddel van een bepaalde productlijn moeten precies dezelfde kleur hebben. Dat betekent dat de dosering van de kleurstof altijd consistent moet zijn.

In dit soort situaties is een combinatie van een pomp met een Coriolis massflowregelaar dan ook een veel betere oplossing. U heeft dan namelijk de mogelijkheid om de pompinstelling te regelen zodat u de kleurstof op een nauwkeurige en traceerbare wijze kunt doseren.

mini cori-flow met tuthill pomp

Pompregeling

De unieke methode om uw pomp met een Coriolis massflowregelaar te combineren, zorgt ervoor dat de pomp een massadebiet doseert in plaats van het gebruikelijke volumedebiet. Aangezien een echt massadebiet niet afhankelijk is van de vloeistofeigenschappen van de kleurstof wordt hierdoor een ongeëvenaarde nauwkeurigheid gerealiseerd.

Met een PID-regelaar kan daarnaast de snelheid van de pomp worden geregeld. Dat kan zowel via een externe PID-regelaar (wat echter tot een trage respons en trage regelbaarheid kan leiden) als via een Coriolis-instrument met geïntegreerde PID-regelaar (die de snelheid van de pomp regelt middels een apart stuursignaal).

Meer informatie over pompregeling vindt u in mijn blog over het gebruik van pompregeling om de kleur van (af)wasmiddelen te optimaliseren.

Coriolis massflowmeter met geïntegreerde PID-regelaar

Bronkhorst heeft ook een Coriolis flowmeter in haar assortiment met een geïntegreerde PID-regelaar. Het voordeel hiervan is het zogeheten ‘closed loop system’waardoor de toevoeging van de kleurstof onmiddellijk gecorrigeerd wordt wanneer er sprake is van een verandering in de tegendruk. Die correctie vindt plaats doordat de pomp vrijwel meteen sneller of langzamer gaat werken waardoor de vereiste nauwkeurigheid in stand blijft.

Een bijkomend voordeel van deze stabiele regelmethode is dat de pomp op een gematigde snelheid functioneert. Dat betekent dus minder slijtage en een langere levensduur, wat weer tot minder uitval van de productie-apparatuur leidt. Het gebruik van massadebieten in plaats van volumedebieten betekent voor u dat alle vloeistoffen in het productieproces zeer nauwkeurig gedoseerd kunnen worden.

responstijd Coriolis

Voorbeeld van de responstijd van een Coriolis-instrument van Bronkhorst (uit de serie mini CORI-FLOW) met pomp (rood = ingestelde waarde, groen = output en geel = het snelle regelsignaal om de pomp aan te sturen).

Applicaties

Andere applicaties waarbij deze uitdagingen met het doseren van kleurstoffen/pigmenten ook een rol spelen, zijn de productieprocessen voor shampoo, zeep, wasverzachters, scheerschuim, crèmes en tandpasta. In een eerder blog heb ik toegelicht hoe de pompregeling gebruikt kan worden om de kleur van (af)wasmiddelen te optimaliseren.

Bekijk onze video over de mini CORI-FLOW Coriolis massflow-meter. In deze video wordt uitgelegd hoe de doorstroming snel en nauwkeurig aangepast kan worden door een gecombineerd gebruik van een Coriolis massflowmeter en een tandwielpomp.

• Lees meer over het belang van massflow-metingen in een van onze eerdere blogs.

Graham Todd
Cover Image

Met de feestdagen in het vooruitzicht neemt de verkoop van kaarsen toe. In de winkels treft u ongewone varianten aan als ‘Christmas magic’, ‘Frosted Blackberry & Cedar wood’ en ‘The Perfect Tree’. We zijn gek op geurkaarsen, en vooral de speciale kerstversies daarvan dragen echt bij aan een feestelijke sfeer. Kaarsen met een aangenaam aroma zoals spar, kaneel, kruidnagel en dennenappel zijn altijd favoriet.

Maar hoe krijg je die aangename geur in een kaars? Dat leest u hieronder.

De kaarsenindustrie

De moderne kaarsenindustrie heeft zich ontwikkeld via een groot aantal innovaties. We noemen hier enkele mijlpalen:

  • In de jaren twintig van de negentiende eeuw ontdekte de Franse scheikundige Michel Eugène Chevreul hoe hij stearinezuur kon onttrekken aan dierlijke vetzuren. Deze ontdekking leidde tot de ontwikkeling van stearinewas, een hard, duurzaam en schoon vet dat tot de dag van vandaag veel wordt gebruikt.
  • In 1834 ontwikkelde uitvinder Joseph Morgan een machine voor doorlopende productie. De kaarsen werden terwijl ze stolden door een cilinder met een beweegbare zuiger uitgeworpen. Dankzij gemechaniseerde productie daalden de productiekosten en werden kaarsen gemeengoed.
  • In de jaren vijftig van de negentiende eeuw ontdekten geleerden hoe ze de wasachtige substantie die van nature in petroleum voorkomt konden scheiden; zo ontstond paraffine. Het probleem van het lage smeltpunt werd verholpen door de toevoeging van stearinezuur.
  • Toen in 1879 de gloeilamp op de markt kwam, begon de vraag naar kaarsen af te nemen.
  • Tegen het einde van de twintigste eeuw raakten kaarsen weer in zwang dankzij hun nieuwe functie als geschenk en als sfeervol decoratief element in huis.

Veel verschillende kaarsen

In deze industrie heeft een enorme groei plaatsgevonden. Tegenwoordig zijn kaarsen te krijgen in allerlei formaten en vormen, van dinerkaarsen, stompkaarsen en theelichten tot kaarsen in glazen/potten, drijfkaarsen, buitenkaarsen, kaarsen met een speciale vorm en natuurlijk kerstkaarsen.

Uit onderzoek is gebleken dat geur, kleur, prijs en vorm de meeste invloed hebben op de verkoop van kaarsen. Ongeveer 35% van de verkoop van kaarsen vindt plaats rond de kerst. Naar schatting gaat het bij 75 tot 80% om geurkaarsen. Sommige fabrikanten hebben een assortiment van tussen de 1000 en 2000 verschillende kaarsen.

Het toevoegen van geuren

Fabrikanten van kaarsen werken nauw samen met producenten van geuren om geurformules te ontwikkelen die niet alleen aangenaam ruiken maar ook veilig en goed branden. De formules kunnen op etherische oliën of op synthetische aroma's zijn gebaseerd.

Het gaat om hoogwaardige geurstoffen, die in veel soorten parfum, badzeep, lotion en shampoo worden gebruikt. Bij het toevoegen van een geur aan een kaars, is het belangrijk er goed op te letten dat de kaars schoon en veilig brandt.

Bij de fabricage van de kaarsen worden kleurstoffen, geurstoffen en additieven meestal samengevoegd en gemengd terwijl ze heet en vloeibaar zijn. Parfums, additieven, kleurstoffen en beschermende chemicaliën zijn doorgaans vloeibaar. Bij precieze dosering van de additieven is de productie efficiënt en blijft onnodig afval tot een minimum beperkt.

Geuren worden vaak handmatig toegevoegd aan het proces. Zoals geldt voor alle handmatige processen, kan dit een kostbare aangelegenheid zijn. Daarnaast zijn er meerdere risico's aan verbonden, zoals verspilling en onder- en overdosering van deze kostbare chemicaliën.

CORI-FILL doseertechnologie

Met de CORI-FILL doseertechnologie biedt Bronkhorst een opstelling waarmee deze geuren eenvoudig gedoseerd kunnen worden. Door een coriolis massflowmeter te combineren met een pomp of geschikte buis is het mogelijk om met hoge reproduceerbaarheid vloeistoffen in een doorlopend proces of als batch in de houder of de mal van de kaars te doseren. Deze systemen kunnen worden geïntegreerd of gebruikt als toevoeging in reeds bestaande processen en productielijnen.

Tips van kaarsenexperts

Het goed en veilig laten branden van een kaars vereist enige vaardigheid. Als de kaars goed brandt, zou u het volgende moeten zien:

  • een rustige, regelmatige vlam
  • geen geflikker of rookslierten
  • geen opflakkering van de vlam

Bedenk: een brandende kaars is open vuur. Wees dus voorzichtig!

Bekijk onze CORI-FILL doseertechnologie voor het toevoegen van geuren aan uw kaarsen met coriolis massflowmeters en onze application notes voor nog meer bijzondere toepassingen van Bronkhorst flowmeters.

Bronkhorst Kerstwensen