Bubblersystemen versus Controlled Evaporation and Mixing-systemen voor luchtbevochtiging

Bubblersystemen versus Controlled Evaporation and Mixing-systemen voor luchtbevochtiging

Ric Besseling
Cover Image

Bij uiteenlopende toepassingen, bijvoorbeeld rijpingsprocessen, validatietests en/of bij onderzoek naar plantgroei, is vaak een gespecificeerde stroom vochtige lucht nodig om specifieke omgevingsomstandigheden in een testruimte te verkrijgen. Tegenwoordig beschikken wij over meerdere oplossingen voor dergelijke toepassingen. Bij een van die oplossingen wordt gebruik gemaakt van gecontroleerde verdampings- en mengsystemen. Ik zal hierna in het kort toelichten wat de voordelen van die systemen zijn vergeleken met de meer conventionele bubblersystemen.

Hoe werkt een bubblersysteem?

Met een bubblersysteem kunnen kleine concentraties vochtige lucht worden gecreëerd. Deze conventionele methode vereist een optimale regeling van de druk en temperatuur van het bubblersysteem. Een volledig meetsysteem op basis van de bubblermethodiek bestaat dan ook uit een persluchtbron, een debietbegrenzer, een sensorbuis en een drukregelaar. Dit laatste component converteert de tegendruk om output naar een regelaar te sturen zodat het vloeistofniveau berekend kan worden. De kwaliteit van de vochtige lucht is volledig afhankelijk van de theoretische berekening van de verzadigingsgraad van de lucht die door de vloeistof stroomt en van de nauwkeurigheid van de druk- en temperatuurregeling. Met deze conventionele aanpak is het niet eenvoudig om een specifieke luchtvochtigheidswaarde te realiseren.

Samenstelling van het conventionele bubblersysteem

Samenstelling van het conventionele bubblersysteem

De verdampingssystemen van Bronkhorst

In aanvulling op deze methode heeft Bronkhorst een CEM-systeem (op basis van Controlled Evaporation and Mixing) ontwikkeld dat voor de meeste toepassingen met vochtige lucht kan worden gebruikt. Dit CEM-systeem is een innovatieve oplossing voor gaslevering op basis van een vloeistof flowregelaar (LIQUI-FLOW of mini CORI-FLOW), een gas flowregelaar en een meng- en verdampingsapparaat met temperatuurregeling.

Een CEM-systeem werkt op een directere manier dan het meer conventionele bubblersysteem. De methode werkt heel eenvoudig en in theorie kan elke concentratie zeer nauwkeurig en herhaalbaar binnen enkele seconden worden gecreëerd. Daarnaast kan een relatieve luchtvochtigheid tussen de 5 en 95% worden ingesteld.

Samenstelling van het CEM-systeem van Bronkhorst Samenstelling van het CEM-systeem van Bronkhorst

De vochtigheidssamenstelling wordt nauwkeurig geregeld door de vloeistof flowregelaar waarbij de luchtstroomhoeveelheid met de gas flowregelaar ingesteld kan worden. Met een mengkraan op het CEM-systeem kan de verneveling van water in de luchtstroom adequaat geregeld worden. Vanwege de relatief lage drukverhouding van de waternevel in de luchtstroom kan het water op lage temperatuur in de spiraalvormige verwarmingsbuis aan de uitvoer van de mengkraan worden verdampt.

Meer over het CEM-systeem:

Een CEM-systeem bestaat in beginsel uit de volgende componenten:

  1. Een massflowregelaar voor gassen, waarmee de stroom van het transportgas wordt gemeten en geregeld (bijv. de EL-FLOW Select-serie).
  2. Een massflowregelaar voor vloeistoffen om de stroom van de vloeistofbron te meten (bijv. de LIQUI-FLOW-serie, de mini CORI-FLOW-serie).
  3. Een meng- en verdampingsapparaat met temperatuurregeling (CEM) voor het regelen van de stroom van de vloeistofbron en het mengen van de vloeistof met de stroom van het transportgas, wat tot een volledige verdamping leidt; aangevuld met de warmtewisselaar met temperatuurregeling voor het toevoegen van warmte aan het mengsel; de CEM-basissystemen van Bronkhorst zijn verkrijgbaar als totaaloplossing (inclusief een elektronisch regelmechanisme) die in vrijwel alle omstandigheden een optimale flexibiliteit biedt voor verdampingsoplossingen.

Meer weten over de CEM-technologie? Ga dan naar Bronkhorst Vapour Flow Control op onze website waar u alles kunt lezen over onze producten en toepassingen op het gebied van dampregeling.