Omgaan met trillingen bij gebruik van Coriolis-massflowmeters

Het kan erg lastig zijn om Coriolis-instrumenten te gebruiken voor toepassingen met lage debieten in de zware industrie, waar je met allerlei trillingen te maken kunt krijgen.

Ferdinand Luimes
Cover Image

Coriolis-massflowmeters staan bekend als zeer nauwkeurige instrumenten en bieden een heleboel voordelen ten opzichte van andere meetapparatuur. Bij ieder meetprincipe horen echter uitdagingen, dus ook bij het Coriolis-principe. Het kan erg lastig zijn om Coriolis-instrumenten te gebruiken voor toepassingen met lage debieten in de zware industrie, waar je met allerlei trillingen te maken kunt krijgen. In deze blogpost vertel ik over mijn ervaringen op dit gebied.

Het Coriolis-principe

Zoals ik al zei hebben Coriolis-massflowmeters veel voordelen ten opzichte van andere meetapparaten. Allereerst meten Coriolis-instrumenten de massflow direct. Dit is belangrijk in de industrie, want zo voorkom je dat metingen onnauwkeurig worden door de fysieke eigenschappen van de vloeistof. Daarnaast zijn Coriolis-instrumenten erg nauwkeurig, leveren ze uitstekend herhaalbare metingen, bevatten ze geen bewegende mechanische onderdelen, hebben ze een groot dynamisch bereik, enz.

Tasten trillingen de nauwkeurigheid van een Coriolis-massflowmeter aan?

Bij industriële toepassingen heb je vaak te maken met allerlei soorten trillingen met verschillende amplitudes. Bij een Coriolis-meter wordt de massflow gemeten met behulp van een trillende sensorbuis. Wanneer de vloeistof daardoorheen stroomt, vindt er een faseverschuiving plaats, zoals in de video aan het eind van dit artikel wordt uitgelegd.

Deze manier van meten is in zekere mate gevoelig voor ongewenste trillingen waarvan de frequentie dicht bij de resonantiefrequentie van de sensorbuis ligt (afhankelijk van het ontwerp van de sensorbuis, bijv. 360 Hz) of waarvan de harmonische hoger ligt dan deze frequentie (zie onderstaande afbeelding).

Coriolis-flowmeters zijn alleen gevoelig voor de resonantiefrequentie of een hogere harmonische van deze frequentie

In een industriële omgeving is de kans op dergelijke ongewenste trillingen groter. Fabrikanten van Coriolis-flowmeters doen hun uiterste best om de invloed van trillingen op de gemeten waarden zoveel mogelijk te beperken door middel van algemene technische oplossingen, zoals:

 • hogere aanstotingsfrequenties;
 • tweeledige sensorbuizen;
 • verschillende vormen sensoren;
 • massa traagheid (bijvoorbeeld massablokken);
 • passieve en actieve compensatie van trillingen;
 • trillingsdempende buisconstructie ‘pigtail’

Trillingen kunnen dus inderdaad de nauwkeurigheid van de metingen van uw Coriolis-flowmeter aantasten, maar alleen wanneer de frequentie ervan dicht bij de resonantiefrequentie ligt. Wat u hieraan kunt doen hangt af van het soort trilling.

Welke soorten trillingen zijn er?

In een industriegebied kunnen frequenties worden veroorzaakt door:

 • trillingsbronnen uit de omgeving (bijv. vrachtwagens, spoorvervoer, industriële activiteiten);
 • trillingsbronnen uit het gebouw (mechanische en elektrische installaties, zoals airconditioning); of
 • trillingsbronnen uit gebruik (geïnstalleerde apparatuur en machines, bijv. pompen of transportbanden).

Deze trillingen verspreiden zich via een medium, zoals de vloer, de lucht, een buis of de vloeistof zelf. Als de trillingen de Coriolis-frequentie verstoren, kan de gemeten flow tot op zekere hoogte afwijken.

Om de invloed van trillingen zoveel mogelijk te beperken, is het nuttig om de bronnen ervan te achterhalen. Soms is het mogelijk om de flowmeter een klein stukje te verplaatsen of te draaien (Coriolis-flowmeters zijn meestal minder gevoelig voor trillingen als ze 90 graden gedraaid worden), dan wel om gebruik te maken van grote(re) massablokken, flexibele buizen of metalen buizen met U-bocht, of andere manieren van ophanging.

Hoe kunt u controleren of een Coriolis-flowmeter goed functioneert?

Voor een optimaal procesresultaat moeten de flowmeter en -regelaar goed werken. Als u zware industriële trillingen verwacht, is het daarom aan te raden om een Coriolis-flowmeter bij uw toepassing eerst te testen en niet zomaar volledig te vertrouwen. Pas daarbij op met het filteren van het meetsignaal. Soms is dit een logische stap (bijv. wanneer een snelle respons niet nodig is), maar als u wilt testen of een flowmeter goed functioneert, kan filteren een correct oordeel in de weg staan.

Coriolis-flowmeter in actie Coriolis-flowmeter in actie

Als de Coriolis-flowmeter onder bepaalde omstandigheden niet naar behoren functioneert, zal er een verschuiving te zien zijn in de procesuitvoer. Bij een toepassing voor het doseren van kleurstoffen voor afwasmiddel kan dit bijvoorbeeld leiden tot verschillen in de kleur van het product door incorrecte dosering en/of onverwacht gedrag van het meetsignaal. In zulke gevallen is het goed om het ongecorrigeerde meetsignaal te controleren (zonder filters!), aangezien u op die manier goed zicht krijgt op het functioneren van de flowmeter. Vraag de fabrikant van uw flowmeter hoe u alle signaalfilters kunt uitschakelen.

Normen met betrekking tot trillingen

Opvallend genoeg is de invloed van externe trillingen niet helder gedefinieerd in een norm voor Coriolis-flowmeters. Er zijn verschillende normen opgesteld over trillingen, maar niet in verband met meetnauwkeurigheid. De volgende twee normen met betrekking tot trillingen zijn echter wel bruikbaar:

 • IEC 60068-2: Klimatologische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten met betrekking tot veiligheid;
 • MIL STD 810: Omgevingswetenschappelijke overwegingen met betrekking tot schokken, vervoer en gebruik.

Voor gebruikers van Coriolis-flowmeters is diepgaande kennis van hun toepassingen belangrijk, met name als het gaat om mogelijke externe trillingsbronnen. Wij werken als specialist op het gebied van Coriolis-instrumenten voor lage debieten samen met kennispartners als de Universiteit Twente en TNO (een Nederlandse organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek) om voortdurend nieuwe inzichten te vergaren op dit gebied.

Door onze interne testfaciliteiten hebben wij de mogelijkheid om speciale trillingstests uit te voeren. Door middel van die tests, onze ervaring met klanttoepassingen en op maat gemaakte oplossingen zijn we altijd bezig onze Coriolis-flowmeters te verbeteren om zo onze klanten de best mogelijke prestaties te bieden.

Bekijk onze video waarin het Coriolis-principe wordt uitgelegd:

 • Meer informatie over het Coriolis-meetprincipe.
 • In een eerdere blogpost kunt u meer lezen over het belang van massflowmetingen en de relevantie van Coriolis-technologie.
 • Lees ons succesverhaal over het gebruik van Coriolis-massflowmeters om natuurlijk gas van een geur te voorzien (in het Engels).

Industriële lage-flow-toepassingen

Industriële lage-flow-toepassingen

Jos Abbing
Cover Image

Bij industriële lage-flow-toepassingen moet rekening worden gehouden met zeer uiteenlopende omgevings- en procesfactoren. Maar wat houdt dit nu precies in wanneer we het over ‘industriële’ toepassingen hebben? Kennis van de specifieke toepassing en over low-flow-fluidics helpt enorm om problemen te voorkomen. Vaak spreken we van ‘onbeheersbare macro-omgevingen’ voor apparatuur zodra we het over ‘buitentoepassingen’ hebben. Het kan echter ook gaan om een ruimte of een fabriek zonder (lokale) klimaatregeling waarin apparatuur wordt onderworpen aan schommelingen van temperatuur en luchtvochtigheid die vergelijkbaar zijn met buitenomstandigheden. Wat is belangrijk bij lage-flow-toepassingen en welk soort problemen kom je hierbij tegen? In dit blog wil ik mijn gedachten hierover delen.

Wat betekent de IP-code?

Ik heb gemerkt dat de IP-code niet altijd op de juiste wijze wordt geïnterpreteerd. Bij de hoogst mogelijke IP-code wordt er vaak ten onrechte van uitgegaan dat men te maken heeft met een ‘industrieel apparaat’. Maar wat geeft die IP-code nou eigenlijk precies aan? Het eerste cijfer van de IP-code geeft alleen de beschermingsfactor aan tegen het binnendringen van stof en het tweede cijfer geeft de beschermingsfactor aan tegen het binnendringen van vloeistoffen. Daarom betekent een hogere IP-code niet altijd dat het instrument beter en geschikter is voor je toepassing. In de praktijk kan het blind vertrouwen op deze code daarom tot veel problemen leiden. Een van de oorzaken hiervan is dat zelfs de meest afgesloten constructies met hoge IP-codes van binnenuit en van buitenaf doorlatend kunnen zijn als gevolg van interne of externe temperatuurschommelingen. Dit kan leiden tot interne condensatie, met name in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, als er geen verdere voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Het belang van speciale apparatuur voor lage flow

Het zal je niet verbazen dat de onderdelen van lage-flow-toepassingen vaak een stuk kleiner zijn. De keerzijde hiervan is dat veelvoorkomende proces- en omgevingsverstoringen een relatief grotere impact hebben op deze toepassingen met een geringe doorstroming dan op traditionele toepassingen met een ‘normale’ doorstroming. Over het algemeen moet een industriële flowmeter geschikt zijn voor talloze externe factoren. Het moet bijvoorbeeld bestand zijn tegen corrosie, tegen schokken of een bepaalde druk. Vaak leiden deze vereisten ertoe dat eerder wordt gekozen voor de meer standaard industriële flowmeters dan voor gespecialiseerde lage-flow-instrumenten. Dit is niet altijd de beste oplossing voor het vereiste bereik van de lage doorstroming en het kan leiden tot teleurstellende resultaten.

flowmeter in het veld

Wij streven ernaar om duurzame flowmeters en -regelaars te bieden die geschikt zijn voor een specifieke toepassing en die net zo lang meegaan als de economische levensduur van de installatie. Je kunt daarom het beste een flowinstrument kiezen dat het meest geschikt is voor de gewenste doeleinden. Daarom adviseer ik in het geval van lage-flow-toepassingen om flowmeters te gebruiken die speciaal ontworpen en getest zijn voor dit soort toepassingen. Onze industriële massflowmeters en -regelaars kunnen worden uitgerust met geïntegreerde regelventielen of specifieke pompen die speciaal zijn ontworpen voor lage debieten. Deze hebben niet alleen stabiele regeleigenschappen, maar ook een goede signaal-ruisverhouding en zijn relatief minder gevoelig voor storingen.

Industriële lage-flow-instrumenten van Bronkhorst

Wij willen je graag ondersteunen bij je keuze van de juiste proces- en omgevingsapparatuur, inclusief de ontwerpaspecten van het systeem. Dit begint met het selecteren van de meest geschikte meet- en regelprincipes. Ons productportfolio van flowmeters omvat niet alleen flowmeters voor laboratoria en lichte industriële toepassingen, maar ook industriële uitvoeringen met IEC-Ex/ATEX-keurmerk voor veeleisende toepassingen (…die ook een “hoge” IP-code hebben).

Afbeeldingsomschrijving Kies voor betrouwbare en veilige regelaars van je lage-flow-toepassing!

Onze productmanager voor vloeistoftechnologie, Ferdinand Luimes, legt uit welke oplossing Coriolis-massflowmeters bieden tegen trillingen

Bezoek ons tijdens de Hannover Messe (1-5 april, hal 11, stand A50) voor een sneakpreview van onze nieuwe industriële Coriolis-flowmeter. Gebruik deze link met code voor gratis toegang !

Flowmeters voor het meten van meervoudige infusie

Flowmeters voor het meten van meervoudige infusie

Roland Snijder
Cover Image

Deze week is er een gastblog van dr. Roland Snijder, Medical Physicist Resident in het Haaglanden Medisch Centrum (NL). Voor zijn promotie aan de Universiteit Utrecht werkte Roland aan het meervoudige-infusieproject van de afdeling Medische Technologie & Klinische Fysica van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Zijn onderzoek richtte zich op de fysieke oorzaken van doseerfouten bij meervoudige-infusiesystemen. In dit onderzoek zijn de stromingskenmerken van meervoudige-infusiesystemen gemeten met Coriolis-flowmeters van Bronkhorst. In deze blog geeft Roland ons nadere uitleg over zijn onderzoek.

Wat is infusie?

De meeste patiënten in een ziekenhuis krijgen medicatie (geneesmiddelen) toegediend. Vooral bij kritieke zorg heeft een groot deel van de patiënten een intraveneuze behandeling nodig. Een intraveneuze behandeling houdt in dat een oplossing van geneesmiddelen rechtstreeks in de aderen wordt gebracht. Dit proces van rechtstreekse toediening in de aderen heet infusie en vindt plaats met een vasculair toegangsapparaat (bijvoorbeeld een katheter) dat in de ader wordt ingebracht.

Het belang van een nauwkeurige stroming

Bij patiënten met kritieke zorg, vooral jonge en vroeggeboren patiënten, heersen vaak omstandigheden die intraveneuze toediening van zeer krachtige en kortwerkende geneesmiddelen vereisen. Deze geneesmiddelen moeten zeer nauwkeurig worden toegediend; afwijkingen in stroom- en dus doseersnelheden leiden al snel tot doseerfouten. Daarom worden infusie- of spuitpompen gebruikt.

Bovendien is de vasculaire toegang tot de patiënt meestal beperkt. Daarom moeten meerdere infusiepompen samen de geneesmiddelen toedienen via één katheter (meervoudige infusie), waardoor het hele proces van afgifte van geneesmiddelen ingewikkeld en moeilijk voorspelbaar wordt. Omdat doseerfouten in de klinische praktijk veel voorkomen, was meer onderzoek nodig. Veel van de resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in het proefschrift: “Physical Causes of Dosing Errors in Patients Receiving Multi-Infusion Therapy”.

infuuspomp Voorbeeld van een meervoudige-infusiesysteem in de klinische praktijk

Flowmeting met de Coriolis-flowmeter

Om meer te weten te komen over de stromingskenmerken van meervoudige-infusiesystemen, hebben we een groot aantal metingen uitgevoerd. Die metingen zijn gedaan met Coriolis-flowmeters van Bronkhorst (uit de mini CORI-FLOW-serie). Met deze flowmeters konden we de stroomsnelheid van infusiepompen heel nauwkeurig meten, onafhankelijk van de dichtheid van de te meten oplossing (hoewel de meeste oplossingen vergelijkbaar waren met water).

De flowmeters zijn ook geselecteerd vanwege hun geschiktheid voor zeer lage stroomsnelheden: bij infusies zijn die soms niet hoger dan 0,1 ml/h. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de doseersnelheid of de massflowsnelheid van het geneesmiddel dat aan de patiënt wordt toegediend.

Om die te meten hebben we een absorptiespectrofotometersysteem gebruikt, waarmee we de concentratie van een substantie in een oplossing konden meten, bijvoorbeeld een geneesmiddel of een vergelijkbaar product. Voor het omzetten van dichtheid (bijvoorbeeld µg/l) naar massflowsnelheid (bijvoorbeeld µg/h) moest ook de cumulatieve stroomsnelheid (bijvoorbeeld ml/h) van het infusiesysteem worden gemeten.

minicoriflow Mini CORI-FLOW mass flow meter

Aanvankelijk gebruikten we hiervoor een precisiebalans, maar verderop in het onderzoeksproject hebben we de mini CORI-FLOW-flowmeter toegepast. De gegevens van de precisiebalans waren nogal onnauwkeurig, terwijl de flowmeter zeer accurate gegevens leverde die onze metingen aanzienlijk verbeterden.

Er moet echter wel rekening worden gehouden met het feit dat flowmeters een drukval produceren die leidt tot een intrinsieke stromingsweerstand. De implicaties hiervan, en hoe deze manier van meten zich verhoudt tot een klinische situatie, worden in het proefschrift uitvoerig uiteengezet.

De conclusie van het onderzoek was dat elk van de vele infusiecomponenten een bepaalde, meestal significante invloed heeft, en, wat belangrijk is, dat het medisch personeel meestal niet weet wat de gevolgen daarvan zijn voor de infusiebehandeling. Aanbevolen werd om via scholing en technische innovatie de bewustwording ten aanzien van de onderliggende mechanismen van deze effecten te vergroten. De Coriolis-flowmeters van Bronkhorst bleken zeer geschikt te zijn voor het verkrijgen van inzicht in de verschillende mechanismen die systeemfouten bij infusiepompen veroorzaken.

Voor meer informatie: R.A. Snijder Physical causes of dosing errors in patients receiving multi-infusion therapy (ISBN: 978-94-028-0382-2)

Over de auteur:

Dr. R.A. (Roland) Snijder (1985) is Medical Physicist Resident in het Haaglanden Medisch Centrum (NL). Hij behaalde zijn mastertitel in biomedische technologie aan de Universiteit van Groningen, met een specialisatie op het gebied van medische fysica (medische instrumenten en beeldvorming). In zijn masterscriptie, uitgevoerd aan Het Universitair Medisch Centrum Groningen, onderzocht hij de effecten van het gebruik van computed tomography (CT) op de screening van longkanker. Na voltooiing van zijn masterscriptie in 2012 promoveerde Roland aan de afdeling Medische Technologie en Klinische Fysica van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht).

Ronald Snijder

Wilt u meer weten over het kalibreren van infusiepompen? Lees dan de blog van Marcel Katerberg, waarin hij de kalibratietechnieken uitlegt die de prestaties van infusiepompen kunnen verbeteren.

Een doorsnee dag bij het Bronkhorst Calibration Centre

Een doorsnee dag bij het Bronkhorst Calibration Centre

Mandy Westoff
Cover Image

Het woord ‘accreditatie’ boezemt vertrouwen in. Om deze vorm van vertrouwen te meten worden er normen opgesteld om de expertise, onpartijdigheid en de mate van permanente verbetering van een organisatie te meten. Laboratoria die zijn geaccrediteerd volgens de internationale ISO/IEC 17025:2005-norm, hebben aangetoond dat ze beschikken over technische competenties en in staat zijn om exacte en nauwkeurige test- en/of kalibratiegegevens te produceren.

Waarom zijn exacte en nauwkeurige metingen belangrijk? Een voorbeeld: wanneer u bij een benzinestation de rekening betaalt, vertrouwt u erop dat het bedrag dat u moet betalen exact overeenkomt met de hoeveelheid brandstof die u hebt getankt. Hetzelfde geldt voor veel andere processen waarbij meetapparatuur wordt gebruikt voor een betrouwbaar resultaat van het proces. Het ISO/IEC 17025:2005-testcertificaat is het hoogste internationale garantieniveau voor kalibraties dat voor meetapparatuur kan worden verstrekt. Bronkhorst is de trotse eigenaar van een eigen Calibration Centre (BCC) dat volgens ISO/IEC 17025:2005 is geaccrediteerd.

In de blog van deze week neem ik u graag mee voor een kijkje in ons Bronkhorst Calibration Centre (BCC), dat al sinds 2010 is geaccrediteerd voor kalibratie van flowmeters voor gas, druk en vloeistof.

Hiervoor liep ik mee met Mandy Westhoff, één van de medewerkers in ons kalibratiecentrum, tijdens haar dagelijkse werkzaamheden om een realistisch beeld te krijgen van alle activiteiten van een kalibratiecentrum.

Waarom moeten flowmeters worden gekalibreerd?

Over het algemeen worden alle flowmeters gekalibreerd als laatste stap tijdens de productie. Het instrument met bepaalde parameters wordt dan vergeleken met een vaste referentie. Dit gebeurt onder bepaalde omgevingsomstandigheden om echte flowmeetwaarden te genereren.

Meetapparatuur wordt gebruikt om de resultaten van een bepaald proces met zekerheid te kunnen vaststellen. Procesbeheerders moeten in staat zijn om op deze meetwaarden te vertrouwen wanneer een hoge mate van nauwkeurigheid en – steeds vaker – traceerbaarheid een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld in de farmaceutische sector. Het is een vorm van risicobeheer.

Door de jaren heen hebben we gemerkt dat het aantal ISO/IEC17025:2005-kalibraties in ons kalibratiecentrum is toegenomen. Vaak wordt een ISO/IEC 17025-kalibratie vereist omdat dit het hoogst mogelijke kalibratieniveau is.

Welke soorten kalibraties kunnen er in het kalibratiecentrum worden uitgevoerd?

Het Bronkhorst Calibration Centre is een onafhankelijke afdeling binnen de Bronkhorst-organisatie. Daardoor worden we niet beïnvloed door eventuele markteffecten.

Ruwweg bestaan de activiteiten van het kalibratiecentrum uit twee onderdelen:

 1. Het BCC fungeert als intern laboratorium dat alle kalibratiestandaardenonderhoudt binnen de Bronkhorst-organisatie.
 2. Het BCC fungeert als extern kalibratielaboratorium dat ISO/IEC 17025:2005-kalibraties uitvoert voor iedereen die dit certificaat wil verkrijgen voor zijn instrumenten, zowel voor instrumenten van Bronkhorst zelf als van andere merken. Bovendien kan het BCC justeringen verrichten van nieuwe en in gebruik zijnde flowmeters en -regelaars en kalibratieapparatuur.

Het Bronkhorst Calibration Centre: een extern kalibratielaboratorium

Een onderdeel van de activiteiten van het kalibratiecentrum is de kalibratie van flowmeters voor gassen, vloeistoffen en druk.

Ongeveer 60-70% van de ISO/IEC 17025:2005-kalibraties die we uitvoeren zijn zogenaamde ‘as-found’ kalibraties van gebruikte instrumenten. Veel van onze klanten, met name die uit de farmaceutische branche, universiteiten en de auto-industrie, sturen één keer per jaar hun instrumenten op voor een kalibratie. Hierdoor beschikken ze over een betrouwbaar instrument dat is gekalibreerd volgens het hoogste niveau van kalibratiegarantie en dat ze vervolgens kunnen gebruiken als referentie voor interne kalibraties.

Voor de hoogste mate van exacte en nauwkeurige test- en/of kalibratiegegevens wordt de omgeving van het laboratorium volledig gereguleerd. De kalibratie wordt uitgevoerd in een hightech laboratorium onder geconditioneerde omstandigheden bij een temperatuur van 21°C ± 2°C en een luchtvochtigheid van 50 ± 20%, wat bijzonder ideaal is. Zelfs het zonlicht dat door de ramen valt wordt tegengehouden en bewegingen van personen worden zoveel mogelijk voorkomen. Onbevoegde medewerkers mogen het kalibratiecentrum niet betreden.

bcc calibration

Kun je uitleggen hoe het kalibratieproces in het kalibratiecentrum in zijn werk gaat?

Na het acclimatiseringsproces en de opstelling voert de laborant een lektest uit met de FLOW-BUS Piston Prover (FPP). Deze test wordt uitgevoerd vóór elke kalibratie als betrouwbaarheidscontrole om een hoog kwaliteitsniveau te kunnen garanderen. Nadat de omgevingscondities zijn goedgekeurd, kan de kalibratie beginnen. Voor een standaard kalibratie worden verschillende meetpunten gebruikt. Aan de hand van deze meetpunten wordt de nauwkeurigheid van het instrument bepaald.

Als de kalibratie is geslaagd, wordt het instrument voorzien van een label waarop de kalibratiedatum en het certificaatnummer staan vermeld. Zo kan alles worden teruggevonden in het kalibratiedossier. De BCC-coördinator controleert vervolgens of alles is uitgevoerd volgens het protocol. Daarna worden alle ISO/IEC 17025:2005-kalibratiedossiers naar de BCC-controleur gestuurd, die de laatste controle uitvoert.

certificaat

Hoe zit het eigenlijk met opleidingen?

Al onze kalibratielaboranten hebben een opleiding gehad voor het uitvoeren van kalibraties voor gassen, druk en vloeistoffen volgens de ISO/IEC17025:2005-norm. Daarnaast worden we opgeleid in het onderhoud van kalibratieapparatuur, zoals het reinigen van glazen buizen en het gebruiken van chemicaliën bij de kalibratieprocedures.

Is dit soort werk gevaarlijk?

Opleiding is in dit opzicht een zeer belangrijk onderdeel. Al onze laboranten beschikken over een grote hoeveelheid kennis en vaardigheden. Maar bij vrijwel alle activiteiten zijn er natuurlijk mensen aan het werk. Om het risiconiveau zo laag mogelijk te houden wordt alles nauwlettend in de gaten gehouden tijdens het kalibratieproces en worden alle gebruikte materialen regelmatig gecontroleerd.

Wat maakt jouw werk boeiend?

Dit werk is nooit saai. Iedere dag is anders. Je bent altijd weer met wat anders bezig, omdat elke klant een specifieke vraag heeft. Het is mooi dat je een bijdrage kunt leveren om de processen van klanten optimaal te laten verlopen.

Lees meer over het Bronkhorst Calibration Centre en over onze kalibratiewerkzaamheden.

Wilt u automatisch onze maandelijkse updates in uw inbox ontvangen? Registreert u zich nu!

Afbeeldingsomschrijving

Flowmeters en -regelaars in de voedselbranche

Flowmeters en -regelaars in de voedselbranche

Angela Puls
Cover Image

In de voedselbranche komen veel toepassingen voor waarbij gassen of vloeistoffen moeten worden gemeten of geregeld. Het gaat bij zulke toepassingen bijvoorbeeld over een beluchtingsproces of het doseren van additieven, zoals smaak- en kleurstoffen. Indirect zijn ook oppervlaktebehandelingstoepassingen zoals het steriliseren van verpakkingen erg belangrijk. Bronkhorst heeft al heel wat verhalen gepubliceerd over de gevarieerde en veeleisende voedselbranche. Een aantal daarvan wil graag ik met je delen.

Dosering van additieven voor de zoetwarensector

Hoeveel verschillende soorten snoep te koop zijn, is nauwelijks te tellen. Elk merk heeft zijn eigen smaak, textuur en uiterlijk. Erwin Broekman kreeg de gelegenheid om een bezoek te brengen aan Haas-Mondomix, een machinebouwer die is gespecialiseerd in apparatuur voor de voedselbranche. Haas-Mondomix gebruikt ultrasone volumeflowmeters voor het meten van de hoeveelheid additieven – smaakstoffen, kleurstoffen en zuren – die aan de hoofdstroom van het productieproces worden toegevoegd. Lees het blog voor meer informatie over deze toepassing.

Afbeeldingsomschrijving

Ook in de chocoladesector neemt het aantal smaakvariaties almaar toe. Vanwege deze enorme groei worden er in de zoetwarensector steeds meer massflowmeters en -regelaars gebruikt. Coriolis-flowmeters in combinatie met een pomp zijn een ideale oplossing voor het doseren van smaakstoffen en functionele ingrediënten. Lees meer over het doseren van smaakstoffen in chocolade.

Beluchting in het productieproces van lekkernijen als ijs en taart

Roomijs wordt gemaakt door een mengsel van vet, suiker en melkdroge stoffen te bevriezen en er tegelijkertijd lucht doorheen te mengen. Van het totale volume van roomijs bestaat zo'n 30 tot 50% uit lucht. Dat maakt de beluchting in het productieproces zo cruciaal. Een neveneffect van het toevoegen van lucht aan roomijs is dat het ijs daardoor sneller smelt. Om roomijs met een optimale structuur te krijgen, is het dus belangrijk om tijdens het productieproces een stabiele luchttoevoer met een constante verhouding ijs-lucht te hebben. Dat kan met een massflowregelaar. Lees het blog over de productie van roomijs en kom meer te weten over je favoriete zomertraktatie.

Afbeeldingsomschrijving

Beluchting is ook een cruciaal proces bij de productie van slagroom. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij Hansa Industrie-Mixer, een wereldwijd opererende onderneming die actief is op het gebied van mengmachines en schuimgenerators voor de food- en non-foodsector. Hans-Georg Frenzel, technisch directeur van het bedrijf, legt in dit blog uit hoe massflowregelaars van belang zijn bij de productie van taarten .

Sterilisatie van voedselverpakkingen om voedselverspilling te beperken

Al die voedselproductie heeft echter wel een nadeel: voedselverspilling. Wereldwijd vindt op meerdere punten in de toeleveringsketen verlies of verspilling van voedsel plaats. Een van de manieren om voedselverspilling te beperken is het voedsel beter gesteriliseerd te verpakken, zodat minder voedsel verloren gaat en het voedsel langer houdbaar blijft. Hierbij kunnen Controlled Evaporation Mixing (CEM)-systemen een rol spelen. James Walton legt uit hoe Bronkhorst helpt om de houdbaarheid te verlengen.

Wij hopen dat je hiermee meer inzicht hebt gekregen in de rol van flowmeters en -regelaars in de voedselbranche. Bronkhorst biedt deze specifieke branche een breed scala aan producten, zoals je dit jaar kunt zien op de ProSweets.

Afbeeldingsomschrijving

ISM en ProSweets 2019

Bronkhorst is van 27 tot 30 januari aanwezig op ProSweets Keulen, in combinatie met de Internationale Süßwarenmesse ISM. Bezoek ons op ProSweets 2019, hal 10.1, stand A020!

Snelle batchdosering in vullijnen

Snelle batchdosering in vullijnen

Walter Flamma
Cover Image

Als industriespecialist voor de voedings-, dranken- en farmaceutische branche bij Bronkhorst High-Tech volg ik deze markten uiteraard op de voet om te zien waar we nuttige oplossingen kunnen bieden. Eén van de trends die ik in de drankenmarkt heb gezien, is snelle batchdosering van additieven. De dosering van additieven is bij uitstek een toepassing waarbij flowmeters van pas komen. Graag leg ik uit hoe ze in de drankenindustrie worden gebruikt en waarom daar behoefte is aan een snelle batchdosering van additieven.

Trend: productie in kleine batches

In veel industrieën worden traditioneel grote batches van één product gemaakt (massaproductie) en de drankenindustrie vormt hierop geen uitzondering. Nu bedrijven echter steeds meer te maken krijgen met bredere assortimenten en diversificatie, biedt deze traditionele manier van produceren niet langer voldoende flexibiliteit en efficiëntie. Bedrijven optimaliseren hun processen om veerkrachtiger te worden en beter bestand te zijn tegen risico's. De nieuwe trend is om de productie van batches te baseren op de actuele vraag.

Op heel veel niveaus moet flexibeler en goedkoper worden gewerkt. In de drankenindustrie betekent dit dat men gemakkelijker wil kunnen wisselen tussen verschillende smaken, met zo min mogelijk schoonmaakwerk tussendoor. Om het doseersysteem voor additieven gescheiden te houden van de hoofdproductstroom (bijvoorbeeld water), worden de meeste onderdelen van de vullijn vrij van additieven gehouden. Dit bespaart tijd, reinigingsmiddelen en dus kosten bij een productwissel.

Behoefte aan snelle batchdosering

De meeste vullijnen leveren een hoge productie. Dit vraagt om een doseersysteem voor additieven waarmee de batchdosering zeer snel, herhaalbaar en nauwkeurig kan worden geregeld. Hoe kan een snelle batchdosering op de juiste manier worden bereikt? Waar het bij snelle batchdosering vooral om draait, is de juiste hoeveelheid additieven doseren binnen de vastgestelde doseertijd. Meestal gaat het om uiterst kleine hoeveelheden en een doseertijd van enkele milliseconden tot een seconde is in de drankenindustrie niet ongebruikelijk. Het nauwkeurig doseren van kleine hoeveelheden additivieven met een dergelijke snelheid is een hele uitdaging en vraagt een uiterst nauwkeurige flowregeling.

Bronkhorst oplossingen voor snelle batchdosering

Wij leveren verschillende flowoplossingen om de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid te garanderen die bij snelle batchdosering nodig zijn. Eén manier is om een Coriolis-massflowmeter te combineren met een pomp of geschikte klep. Met dit systeem kunnen vloeistoffen op gecontroleerde wijze in het productieproces worden gedoseerd.

Een andere optie is om in plaats van een Coriolis instrument een ultrasone volumeflowmeter te gebruiken. Het hygiënische ontwerp van onze ultrasone volumeflowmeters en de mogelijkheid van Cleaning In Place (CIP) maken deze flowmeters uitermate geschikt voor de drankenindustrie.

ES-FLOW ultrasone volumeflowmeter ES-FLOW ultrasone volumeflowmeter

De Coriolis flowmeter en de ultrasone volumeflowmeter van Bronkhorst hebben beide het voordeel dat ze beschikken over een geïntegreerde functionaliteit voor batchdosering. Met deze doseertechnologie is batchdosering mogelijk van kleine hoeveelheden vloeibare additieven met slechts een minimale tolerantie. De firmware is voorzien van een ‘leerfunctie’ om zelfs de kleinste toleranties automatisch te corrigeren (bijv. tijdens het opstarten van het instrument of een wisseling van leveringsbatch). De opstelling kan worden aangepast aan alle productie-eisen en is gemakkelijk te integreren in reeds bestaande processen en productielijnen. Bovendien is met deze batchdoseerfunctionaliteit snelle, complexe regulering met PLC of SCADA niet langer nodig.

doseertechnologie Schematische weergave Bronkhorst doseertechnologie met mini CORI-FLOW massflowmeters

Of je nu kiest voor de Coriolis- of ultrasone flowtechnologie, onze flowinstrumenten bieden de oplossing voor een hogere verwerkingssnelheid, flexibele machines, snellere omschakeling en minder productieverlies in de drankenindustrie. Wil je meer weten over ultrasone flowtechnologie als oplossing voor de dosering van additieven in het productieproces van snoep? Lees dan het verhaal van mijn collega Erwin Broekman over hoe snoep een eigen smaak, textuur en vorm krijgt. Meer lezen over dosering van additieven