Het effect van turbulentie bij gasflowmetingen

het effect van turbulentie bij gasflowmetingen

Allard Overmeen
Cover Image

Thermische flowinstrumenten werken het best met laminaire stroming. Tenminste, als we het over thermische massflowmeters en -regelaars met een bypass-sensor hebben. Om met zo'n flowinstrument een nauwkeurige meting uit te voeren is laminaire stroming het meest geschikt.

Toch zul je in de praktijk regelmatig met turbulente stroming te maken hebben. Deze kan ontstaan door de combinatie van restricties in een installatie, bijvoorbeeld ventielen of adapters, en een hoge stroomsnelheid. Dit effect wordt 'turbulentie' genoemd. Door turbulente stroming kan je meting onnauwkeurig worden, en dat wil je natuurlijk niet.

"Turbulentie is een gevaarlijk onderwerp, dat tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten hierover vaak de oorzaak is geweest van ernstige conflicten, omdat er sterk uiteenlopende opvattingen over bestaan, die allemaal zeer complex zijn en het probleem geen van alle kunnen oplossen." Marcel Lesieur, 1987

Hoe kun je die turbulentie nou voorkomen? Laat ik eerst uitleggen wat turbulente stroming eigenlijk is:

Verschil tussen turbulente en laminaire stroming

In grote lijnen onderscheiden we twee soorten stromingen: laminaire en turbulente stroming. In afbeelding 1 is laminaire stroming gevisualiseerd door middel van een experiment met inkt in een ronde buis. De inkt is ingebracht in het midden van een glazen buis waar water doorheen stroomt. Stroomt het water langzaam, dan lijkt de inkt er niet mee te mengen en lopen de stroomlijnen parallel. Dat noemen we laminaire stroming.

laminaire stroming

Neemt de stroomsnelheid van het water toe, dan vindt bij een bepaalde snelheid een verandering plaats. De stroming wordt volledig verstoord en water en inkt zijn niet meer van elkaar te onderscheiden. De stroomlijnen zijn nu niet meer lineair, maar lopen door elkaar. Dit noemen we turbulente stroming.

In theorie is het stroompatroon afhankelijk van vier variabelen:

 • De diameter van de buis
 • De snelheid van het medium
 • De dichtheid van het medium
 • De dynamische viscositeit van het medium

Door deze factoren te combineren krijg je het zogenaamde Reynoldsgetal (Re). Met deze belangrijke parameter wordt aangeduid of bepaalde stromingsomstandigheden voor laminaire of turbulente stroming zorgen. Over het algemeen is er sprake van laminaire stroming bij een laag Reynoldsgetal (≤ ca. 2300) en van turbulente stroming bij een hoog Reynoldsgetal (≥ ca. 3000). Daartussen (Re 2300-3000) is er sprake van 'transitiestroming'. Met andere woorden, de stroming kan laminair of turbulent zijn. (De genoemde getallen gelden voor ronde buizen.)

Wanneer kan turbulentie optreden?

Zoals ik al zei komt turbulentie regelmatig voor bij installaties met een combinatie van (te) veel restricties, bijvoorbeeld ventielen of adapters, en een hoge doorstroomsnelheid. Bij elke restrictie wordt de stroming verstoord en verandert de snelheid van het medium (zie afbeelding 2). Naast restricties speelt ook de lengte van de pijp een rol. Het is belangrijk om de juiste pijplengte te gebruiken, want het duurt even voordat turbulente stroming weer laminair wordt.

Je wilt geen turbulente stroming bij de invoer van van je flowmetingsinstrument, want daar kan je meting minder nauwkeurig van worden. Vlak voor je instrument kun je het best laminaire stroming hebben. Het is echter ook mogelijk dat de stromingsregelaar, met een ventiel na de meter, zelf weer turbulente stroming veroorzaakt. Dit is niet voor alle flowmeters een nadeel. Met name thermische flowmeters die gebruikmaken van het bypass-principe zijn er gevoelig voor. Flowmeters op basis van het Coriolis-, CTA- (Constant Temperature Anemometry) of ultrasone principe zijn niet gevoelig voor turbulentie.

Waarom zijn thermische flowmeters met bypass-sensoren gevoeliger?

Bij instrumenten met een bypass-sensor gaat het grootste deel van de stroming door een restrictie en maar een klein deel door de sensor. De verhouding tussen die twee stromingen wordt bepaald door de drukvermindering in de sensor en de restrictie van laminaire stroming. Turbulentie verstoort die verhouding. Omdat instrumenten met een bypass-sensor vaak voor zeer nauwkeurige metingen worden gebruikt, kan turbulentie de resultaten ervan sterk beïnvloeden.

Hoe kun je de negatieve gevolgen van turbulente stroming zoveel mogelijk beperken?

Maak je gebruik van thermische massflowmeters met bypass-sensor, dan is het volgende aan te raden:

1) Probeer restricties in je proces, zoals ventielen, adapters en haakse koppelingen, te vermijden:

 • Plaats de flowmeter niet vlak na een restrictie, bijvoorbeeld een ventiel. Als je niet anders kunt, zou je gebruik kunnen maken van een turbulentiefilter tussen het ventiel en de flowmeter, of van een flowmeter met geïntegreerd turbulentiefilter.
 • Gebruik zo weinig mogelijk haakse koppelingen in de buurt van een flowmeter.

2) Gebruik de juiste pijplengte, zodat de stroomsnelheid niet te hoog is. Over het algemeen kun je het best een pijplengte kiezen van:

 • 10x de diameter van de pijp bij de invoer van het instrument
 • 4x de diameter van de pijp bij de uitvoer van het instrument (geldt alleen voor flowmeters)
 • Bij gasdebieten > 100 l/min wordt gewoonlijk minimaal een pijp van 12mm (of ½”) gebruikt.

Laminair flow element (LFE)

Waarom zijn thermische flowmeters met bypass-sensoren gevoeliger?

3) Gebruik een turbulentiefilter in je flowproces. Daardoor wordt de stroming gefilterd en weer laminair gemaakt voor deze bij de sensor is. Tegenwoordig is zo'n filter vaak geïntegreerd in de flowmeter (bijvoorbeeld bij de EL-FLOW serie van Bronkhorst) of is er sprake van een verlengd stroompad in de flowmeter (bijvoorbeeld bij de LOW-ΔP-FLOW flowmeters van Bronkhorst).

Extended fflow path inside flow meter

Verlengd stroompad in de flowmeter

Applicaties

De gevolgen van turbulentie zijn sterk afhankelijk van de applicatie. Bij processen voor halfgeleiders, en dan met name coatingprocessen zoals laagsedimentatie, mag er nooit sprake zijn van turbulente stroming. Daar is een stabiel proces namelijk cruciaal. Bij andere coatingprocessen, zoals vlamspuittechnieken, heeft turbulentie vanwege de hoge stroomdruk minder invloed. Alles is afhankelijk van het proces en de applicatie. Als je hulp nodig hebt bij het installeren van je flowmeter, kun je contact opnemen met onze afdeling klantenservice via het contactformulier

Neem voor meer informatie over het werkprincipe van de flowapparaten van Bronkhorst eens een kijkje bij de verschillende werkprincipes van flowinstrumenten die Bronkhorst hanteert.

Zie ook verwante blogartikelen:

Waarom is het kiezen van de juiste pijp belangrijjk bij thermische massflowmeters

Waarom zou je thermische massflowmeters en massflowregelaars gebruiken?

Thermische massflowsensor: bypass of CTA?

Dampvorming: zes oude methodes en één nieuwe

dampvorming: zes oude methods en een nieuwe

James Walton
Cover Image

Waarom dampvorming nu eenvoudiger, sneller en nauwkeuriger kan

Dampvorming is een perfect voorbeeld van de manier waarop meerdere sectoren kunnen profiteren van een technologische ontwikkeling op een bepaald gebied. Hierover leest u meer in ons blog: ‘A new trend in vapour generation’. Door een combinatie van de nauwkeurigheid en digitale prestaties van massflow meet-en regeltechnologie en temperatuurregeling, kan de dosering van damp op een ongekend nauwkeurige manier worden geregeld.

Dampvorming is van oudsher een noodzakelijk, maar complex en duur proces. Er zijn in het verleden veel uiteenlopende methodes gebruikt om een vloeistof in een gasvorm te vernevelen. De variëteit in de gebruikte methoden is een weerspiegeling van het feit dat de betrokken partijen – bij afwezigheid van een commercieel haalbare oplossing – vaak een op maat gemaakte methode hiervoor moesten ontwikkelen.

Om u een indruk te geven van de uiteenlopende methoden, volgen hier een paar voorbeelden:

 • mixed-flow-vorming;
 • statische methode voor vochtvorming;
 • het dubbele drukproces (‘two-pressure’);
 • het dubbele temperatuurproces (‘two temperature’);
 • verzadigde zoutoplossingen;
 • dauwpuntvorming (bubblersysteem).

Deze methoden zijn allemaal ontwikkeld om de vloeistofconcentratie (‘volume per volume’) in het gas te regelen om het gewenste eindresultaat te bereiken.

dew-point generator

Dew-point generator (bubbler)

Wat is de einddoelstelling?

Er zijn veel industriële sectoren die dampvorming nodig hebben of die daar baat bij zouden hebben om hun einddoel te bereiken. Daarbij kan gedacht worden aan biomedisch onderzoek, aan producenten van technische constructies, aan katalysator-R&D, aan grafeen-R&D en aan fabrikanten van verpakkingsmachines voor voedingsmiddelen.

Wij hebben met vertegenwoordigers uit deze sectoren gesproken. Daarbij kwamen zoals gewoonlijk verschillende gemeenschappelijke thema's naar voren. Het ontwikkelen van applicaties is altijd gebaseerd op de motivatie om iets toe- of juist af te laten nemen, zoals kosten, afval, rendement of grondstoffen. Vrijwel alle aspecten die verband houden met een applicatie hebben te maken met dat ‘meer- of mindervereiste’.

Hoe kan die doelstelling van ‘meer’ of ‘minder’ gerealiseerd worden?

Het integreren van een Controlled Evaporating Mixing-systeem (CEM) of een Vapour Delivery Module (VDM) van Bronkhorst in uw installatie, kan tot een aantal aanzienlijke verbeteringen in uw productieproces leiden, zoals:

 • een snellere respons op veranderingen in het proces;
 • lagere grondstofkosten;
 • een nauwkeurigere temperatuurregeling;
 • een snelle turnaround van het substraat;
 • keuze tussen de outputmogelijkheden ‘Parts per Million’, ‘Parts Per Billion’, mol of concentratie.

cemcontrolled-evaporation mixing CEM: Controlled Evaporation Mixing system

Hoe krijgen het Controlled Evaporating Mixing-systeem (CEM) of de Vapour Delivery Module-systeem (VDM) van Bronkhorst dat voor elkaar?

Er wordt damp gegenereerd door de toevoeging van een vloeistof aan een gasstroom, meestal op basis van een bepaalde temperatuurregeling. Onze apparatuur zorgt ervoor dat de input nauwkeurig aangestuurd kan worden, wat betekent dat ook de output regelbaar is. Als we naar het eerste voorbeeld aan het begin van dit blog kijken, dan blijkt dat bij dauwpuntvorming:

 • verdamping van de vloeistof kan leiden tot concentratieveranderingen in de damp;
 • fluctuerende vloeistofniveaus verschillen in tegendruk kunnen veroorzaken;
 • debietveranderingen als gevolg van het vloeistofniveau tot andere procesomstandigheden kunnen leiden;
 • variaties in de nauwkeurigheid van de thermostaat variaties in de temperatuur van de vloeistof kunnen veroorzaken;
 • er sprake is van een hoog energieverbruik door het verhitten van een wervelbed (‘fluid bed’).

Door het combineren van de regeling van de vloeistofstroom met een Coriolis massflowmeter, de regeling van de gasstroom met een thermische bypass massflowregelaar en tenslotte de temperatuurregeling van het mengsel, kunnen dergelijke factoren gestabiliseerd worden. Dat betekent ook dat de samenstelling van de geproduceerde damp nauwkeuriger voorspeld kan worden. Nadat er op basis van een bekende inputcombinatie een bepaalde output is gerealiseerd, kan dat proces telkens weer herhaald worden met een identieke uitkomst.

In onderstaande afbeelding zullen de ingevoerde inputvariabelen bijvoorbeeld altijd tot de gewenste procesomstandigheden leiden. Een dergelijke mate van controle is bij andere processen niet mogelijk.

fluidat

De vloeistof- en gasstromen komen via een directe aansturing in een warmtewisselaar terecht. Zo kunnen de inputvoorwaarden eenvoudig aangepast worden en worden er consistente procesomstandigheden gecreëerd. De Coriolis massflowmeter voor vloeistof en de gasflowregelaar zijn rechtstreeks gekoppeld aan een driewegventiel dat op een warmtewisselaar is bevestigd. De vloeistof en het gas worden allebei door de opening van het ventiel geleid en daar wordt de gecombineerde stroom vóór verhitting eerst verneveld. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de vloeistof volledig in de gasstroom verdampt.

Mocht u een specifieke toepassing in gedachten hebben, dan kunt u online gebruik maken van onze gratis Fluidat software. Ga naar www.fluidat.com, meld u aan en ontdek zelf wat er allemaal mogelijk is.

Als we even stilstaan bij de zes oude methoden en die ene nieuwe, dan is meteen duidelijk hoeveel innovatie en denkwerk er in de oorspronkelijke en nog steeds gebruikte oude methoden voor dampvorming zitten. Het mooie van onze maatschappij is echter dat we van elkaar kunnen leren en daardoor is er nu ook een nieuwe technologie beschikbaar.

 • Bekijk ons blog waar we het gebruik van de bubblermethode (‘bubblers’) vergelijken met een geregelde verdamping en mengsystemen voor luchtbevochtigingsapplicaties.
 • Lees ook ons blog met de toelichting op de software Fluidat waarmee u toegang heeft tot het universum van eigenschappen voor massflow-meters en massflow-regelaars.
 • Of lees hier meer over de manier waarop ons software-instrument met de naam Fluidat is ontwikkeld op basis van de ideale gaswet.
 • Meld u vandaag aan voor een GRATIS Fluidat-account !
Ron Tietge
Cover Image

Wij zien vaak als een berg op tegen de afwas. Soms willen we zelfs dat de vuile borden als bij toverslag verdwijnen. Als u geen vaatwasser heeft, herkent u dit probleem ongetwijfeld. Fabrikanten van afwasmiddelen stellen daarom alles in het werk om dat afwassen zo kleurrijk mogelijk te maken. U weet vast wel dat er in de supermarkt een hele grote keus aan afwasmiddelen is. Maar wist u ook dat massflow-regelaars een belangrijke rol spelen bij de productie van die afwasmiddelen? En hoe gaat dat dan precies in zijn werk?

Kleur geven aan afwasmiddelen

Het afwasmiddel zelf is eigenlijk transparant of wit. Om er de kleur aan te geven die u in de fles aantreft, wordt er een kleine hoeveelheid kleurstof (of pigment) aan toegevoegd - vaak is dat groen, geel of rood. Die kleurstof is echter niet van invloed op de afwaskwaliteit. Het afwasmiddel wordt door die kleur alleen maar aantrekkelijker. En consumenten kunnen hierdoor ook makkelijker bepaalde merken herkennen. Voor de fabrikant is een consistente kleur van het eindproduct uiterst belangrijk. Elke fles moet precies dezelfde kleur bevatten. Er mag geen kleurverschil te zien zijn tussen de flessen in het schap (omdat die kleur onderdeel uitmaakt van de positionering van een merk en de bedrijfsidentiteit).

Maar op welke manier kunnen deze kleurstoffen op effectieve wijze worden gedoseerd? Dat is waar de ‘pompregeling’ om de hoek komt kijken.

Nauwkeurig doseren met Coriolis massflowmeters

Het doseren van kleurstoffen kan met een pomp gebeuren. Aangezien het hier echter om volumedoorstroming gaat, is dit niet altijd de meest nauwkeurige methode. Bij dergelijke applicaties zijn de nauwkeurigheid én de herhaalbaarheid van cruciaal belang voor het productieproces.

Bij applicaties die gebruik maken van kleurstoffen moet in ieder geval aan die twee belangrijke eisen worden voldaan.

 • Nauwkeurigheid: de gebruikte kleurstoffen zijn zeer geconcentreerd en moeten dus in een extreem lage dosis worden toegevoegd. Daarnaast zijn die kleurstoffen behoorlijk duur en ook vanuit dat perspectief is een nauwkeurige dosering van de vloeistof dus van belang.
 • Herhaalbaarheid: alle flessen afwasmiddel van een bepaalde productlijn moeten precies dezelfde kleur hebben. Dat betekent dat de dosering van de kleurstof altijd consistent moet zijn.

In dit soort situaties is een combinatie van een pomp met een Coriolis massflowregelaar dan ook een veel betere oplossing. U heeft dan namelijk de mogelijkheid om de pompinstelling te regelen zodat u de kleurstof op een nauwkeurige en traceerbare wijze kunt doseren.

mini cori-flow met tuthill pomp

Pompregeling

De unieke methode om uw pomp met een Coriolis massflowregelaar te combineren, zorgt ervoor dat de pomp een massadebiet doseert in plaats van het gebruikelijke volumedebiet. Aangezien een echt massadebiet niet afhankelijk is van de vloeistofeigenschappen van de kleurstof wordt hierdoor een ongeëvenaarde nauwkeurigheid gerealiseerd.

Met een PID-regelaar kan daarnaast de snelheid van de pomp worden geregeld. Dat kan zowel via een externe PID-regelaar (wat echter tot een trage respons en trage regelbaarheid kan leiden) als via een Coriolis-instrument met geïntegreerde PID-regelaar (die de snelheid van de pomp regelt middels een apart stuursignaal).

Meer informatie over pompregeling vindt u in mijn blog over het gebruik van pompregeling om de kleur van (af)wasmiddelen te optimaliseren.

Coriolis massflowmeter met geïntegreerde PID-regelaar

Bronkhorst heeft ook een Coriolis flowmeter in haar assortiment met een geïntegreerde PID-regelaar. Het voordeel hiervan is het zogeheten ‘closed loop system’waardoor de toevoeging van de kleurstof onmiddellijk gecorrigeerd wordt wanneer er sprake is van een verandering in de tegendruk. Die correctie vindt plaats doordat de pomp vrijwel meteen sneller of langzamer gaat werken waardoor de vereiste nauwkeurigheid in stand blijft.

Een bijkomend voordeel van deze stabiele regelmethode is dat de pomp op een gematigde snelheid functioneert. Dat betekent dus minder slijtage en een langere levensduur, wat weer tot minder uitval van de productie-apparatuur leidt. Het gebruik van massadebieten in plaats van volumedebieten betekent voor u dat alle vloeistoffen in het productieproces zeer nauwkeurig gedoseerd kunnen worden.

responstijd Coriolis

Voorbeeld van de responstijd van een Coriolis-instrument van Bronkhorst (uit de serie mini CORI-FLOW) met pomp (rood = ingestelde waarde, groen = output en geel = het snelle regelsignaal om de pomp aan te sturen).

Applicaties

Andere applicaties waarbij deze uitdagingen met het doseren van kleurstoffen/pigmenten ook een rol spelen, zijn de productieprocessen voor shampoo, zeep, wasverzachters, scheerschuim, crèmes en tandpasta. In een eerder blog heb ik toegelicht hoe de pompregeling gebruikt kan worden om de kleur van (af)wasmiddelen te optimaliseren.

Bekijk onze video over de mini CORI-FLOW Coriolis massflow-meter. In deze video wordt uitgelegd hoe de doorstroming snel en nauwkeurig aangepast kan worden door een gecombineerd gebruik van een Coriolis massflowmeter en een tandwielpomp.

• Lees meer over het belang van massflow-metingen in een van onze eerdere blogs.

Henk Wassink
Cover Image

Kleiner, sneller, slimmer: dat zijn de drie kernwoorden die de trends in de technologisch geavanceerde machinefabricage treffend samenvatten. En dat is op machines in uiteenlopende sectoren van toepassing:

 • op complexe machines in de halfgeleiderindustrie waar geïntegreerde circuits of 'chips' worden geproduceerd voor bijvoorbeeld tablets, smartphones en notebooks;
 • op machines in de zonne-energiesector waar zonnepanelen worden gemaakt om zonlicht om te zetten in elektriciteit als een decentrale vervanging van de traditionele krachtcentrales;
 • op analytische apparatuur in chemische laboratoria en daarbuiten waarmee de chemische samenstelling of andere fysieke eigenschappen van monsters uit productieprocessen worden geanalyseerd of gedetermineerd; en
 • op machines in de drank- en levensmiddelenindustrie waar een aantal voedingscomponenten of smaakstoffen wordt toegevoegd, gemengd en verwerkt om het gewenste product te verkrijgen.

Meten en regelen van gas- en vloeistofstromen

Het raakvlak tussen Bronkhorst en de machinebouwers is dat deel van de machine dat de gas- en vloeistofstromen meet of regelt. Machines voor de productie van chips of zonnepanelen maken gebruik van een chemisch proces gericht op dampsedimentatie om een coating aan te brengen enerzijds of op diffusiedotering anderzijds wanneer (siliconen) dragers van een solide sediment voorzien moeten worden (door het genereren en integreren van organometaaldampen).

Lees meer in ons blog over de toekomst van zonne-energie waar een van onze projectleiders zijn ervaringen toelicht met borium- en fosfordotering voor zonnepanelen.

In analytische apparatuur zoals diverse chromatografie-apparaten (bijv. GC of HPLC) en massaspectrometers (MS) 'vervoeren' hele kleine gas- of vloeistofstromen de te analyseren verbindingen.

In zijn blog ‘A closer ion them’ licht onze industriële analysespecialist zijn ideeën toe over massaspectrometrie en het regelen van massflows.

In machines voor de productie van levensmiddelen moeten vloeibare additieven zoals kleurstoffen, aroma's en smaken uiterst nauwkeurig worden toegevoegd om de exacte samenstelling van die levensmiddelen te kunnen regelen.

Voor het doseren van smaken aan uw snoepgoed zou de ultrasone golftechnologie wel eens dé oplossing kunnen zijn. Lees meer hierover in ons blog over 'Ultrasone golftechnologie'.

Technologisch geavanceerde machines worden steeds compacter

Deze miniaturisatietrend is wijdverbreid. Voor kleine onderdelen zijn minder grondstoffen nodig, zowel bij de productie als bij het (chemicaliën)verbruik. Een klant die een geavanceerde technische machine koopt, wil dat zijn apparatuur zo compact mogelijk is. Machines moeten kleiner zijn vanwege de hoge kosten voor vloeroppervlak, met name in stofvrije ruimtes. Deze ruimtes vormen de 'natuurlijke' omgeving van machines die zonnepanelen en microchips maken.

Die compactheid is ook een noodzakelijke voorwaarde voor het online analyseren en controleren van het productieproces op locatie, dus buiten het laboratorium. In dergelijke omstandigheden gaat de voorkeur uit naar handzame apparatuur. Idealiter wil je per locatie en in real-time precies weten wat er gebeurt. Dan kun je namelijk proactief in plaats van reactief handelen om zo de tijd te reduceren die nodig is om analysemonsters in het laboratorium te krijgen. Dat maakt deel uit van de online kwaliteitscontrole: als voorzorgsmaatregel, maar ook om op grondstoffen te besparen.

Door het verwijderen van de behuizing van standaardproducten en door vervolgens de onderdelen op een verdeelstuk te monteren, wordt de gewenste ruimtebesparing gerealiseerd. En het aanbrengen van input- en outputlijnen en -verbindingen op posities die afgestemd zijn op de wensen van de klanten, leidt vaak tot een unieke en compacte oplossing. Compacte apparaten die een aantal metingen combineren op een kleine oppervlakte verhogen de snelheid en verminderen de kosten.

Miniaturisatie in technisch geavanceerde machines Miniaturisatie in technisch geavanceerde machines

Lees meer over de miniaturisatie van de regeling van doorstroming in ons blog Flowoplossingen worden steeds compacter. De meest recente technologie is de MEMS-technologie (Micro Electro Mechanical System), die wij geïntegreerd hebben in onze micro-Coriolis massflowsensor. Lees meer over deze nieuwe ontwikkeling van onze R&D-afdeling.

Op maat gemaakte meetsystemen

Om de concurrentie voor te blijven en om in te spelen op de zich snel ontwikkelende technologische behoeften, wordt de 'time-to-market ' steeds korter. Dit vergt een nieuwe en flexibele aanpak waarbij machinefabrikanten in toenemende mate onderdelen van hun machines op een snelle en efficiënte manier moeten uitbesteden.

De betreffende onderaannemer is volledig verantwoordelijk voor zijn deel van de machine. Hij neemt de problemen van de machinefabrikant over op het gebied waarop hij de 'superspecialist' is. Dat doet hij door een totaaloplossing te leveren, bij voorkeur een compacte unit. Dit 'subsysteem' is een betrouwbare combinatie van componenten die als geheel functioneren, in tegenstelling tot componenten die onafhankelijk van elkaar opereren. Bovendien is er voor dat subsysteem slechts één I/O-verbinding nodig.

Voor een dergelijke aanpak is de scrum-methodologie, afkomstig uit de softwareontwikkeling, de ideale oplossing. Hierdoor kan het proces op een flexibele manier aangestuurd worden met multidisciplinaire teams die gedurende korte trajecten samenwerken om te anticiperen op nieuwe omstandigheden en productbehoeften.

(Ontwikkeling van op maat gemaakte flowoplossingen bij Bronkhorst Ontwikkeling van op maat gemaakte flowoplossingen bij Bronkhorst

Slimmere oplossingen

Dat 'slimmere' heeft niet alleen betrekking op het eerder genoemde fabricageproces van zo'n machine, maar ook op de manier waarop die machine zelf wordt aangestuurd. Uiteraard moet elk subsysteem compatibel zijn met de rest van de machine, maar er moet ook sprake zijn van een optimale integratie. Zo moet de machine op een adequate manier worden gemanaged door het belangrijkste besturingsmechanisme. Bij voorkeur dienen die subsystemen meteen goed te functioneren en na de testfase als 'plug & perform'-oplossing bij de machinefabrikant afgeleverd te worden.

Flow-oplossingen van Bronkhorst

Bronkhorst kan alle machinebouwers ter wereld die hun gas-, vloeistof- of dampflowprocessen willen vereenvoudigen en integreren, ondersteunen bij het ontwikkelen en leveren van op maat gemaakte flowoplossingen.

Kijk voor meer informatie onze video over de op maat gemaakte flowoplossingen van Bronkhorst en het co-creatieproces en lees onze application note.

Verbeteren van de werking van doseerpompen

Verbeteren van de werking van doseerpompen

James Walton
Cover Image

Deze week wil ik het graag over pompen hebben, met name over doseerpompen. Veel van onze klanten willen flowmeters met pompen combineren en in dat verband krijgen wij vaak dezelfde vragen voorgelegd.

Waarom hebben we een Coriolis-massflowmeter nodig als we al een doseerpomp gebruiken?

In de meeste gevallen die we tegenkomen, worden doseerpompen als nauwkeurig beschouwd omdat er op basis van de theorie vanuit wordt gegaan dat een bekende pompbeweging tot verplaatsing van een bekende hoeveelheid gedurende een bekende tijd leidt, met als resultaat een bekende afgegeven hoeveelheid. In de praktijk is die nauwkeurigheid echter nooit heel hoog en zijn afwijkingen van 10-15% gebruikelijk. Dergelijke onnauwkeurigheden ontstaan als gevolg van een groot aantal veranderende omstandigheden in het proces, zoals:

 1. de temperatuur;
 2. mogelijke drukfluctuaties;
 3. de ‘insluiting’ van lucht; en
 4. de slijtage van onderdelen.

Elk van deze factoren kan een onnauwkeurigheid in de verwachte volumeverplaatsing als gevolg van een pompbeweging veroorzaken. Een combinatie van deze factoren kan leiden tot behoorlijk grote meetfouten, wat een slechtere nauwkeurigheid en inconsistentie tot gevolg heeft. Lees ook ons eerdere blog over ‘High Accuracy’.

Hoe kan die nauwkeurigheid verbeterd worden?

Optie 1) Zet een flowmeter tussen de pomp en het proces.

Door een flowmeter tussen de pomp en het proces toe te voegen, kan op basis van de informatie uit de flowmeter de snelheid van de pomp aangepast worden. Dit wordt doorgaans geregeld met een analoog 4...20 mA of soortgelijk uitgangssignaal van de flowmeter naar een afzonderlijke PID-regelaar die het signaal van het werkelijke debiet vergelijkt met het gewenste debiet. De elektronische regelaar kan vervolgens de snelheid van de pomp aanpassen om de gewenste dosering of het gewenste debiet te verkrijgen.

Met deze oplossing worden de problemen in de oorspronkelijke oplossing deels verholpen, maar er kunnen zich wel andere problemen voordoen:

 • een traag debietsignaal als gevolg van het filteren van het signaal in de PID-regelaar;
 • een trage reactie van de pomp als gevolg van extra besturingsrelais;
 • een grotere complexiteit door extra onderdelen;
 • het kan lang(er) duren voordat er een stabiel debiet is gerealiseerd;
 • er moeten extra kosten worden gemaakt voor de meter en de PID-regelaar.

Optie 2) Directe meting van de mass flow met een flowmeter met geïntegreerde PID-regelaar.

Een andere mogelijke oplossing is het gebruik van een instrument om de mass flow direct te meten met een flowmeter met geïntegreerde PID-regelaar die een pomp kan aandrijven waarmee de gewenste dosering of het gewenste debiet wordt gerealiseerd.

Met deze oplossing hoeft de pomp niet in het aansturingssysteem geïntegreerd te worden. Wanneer een bepaalde waarde op de massflowmeter wordt ingesteld, wordt de pomp tot de gewenste dosering of het gewenste debiet aangedreven. Deze oplossing biedt een aantal voordelen, zoals:

 • een rechtstreekse regeling van de doorstroming;
 • mass flow dosering is druk- en temperatuursonafhankelijk, in tegenstelling tot de volumetrische dosering wanneer alleen een pomp wordt gebruikt;
 • een nauwkeurige opbrengst met minder pompproblemen dan doorgaans gebruikelijk is;
 • een alarmfunctie bij een laag debiet;
 • preventief onderhoud op basis van prestaties van de pomp in de loop van de tijd;
 • een consistente meting van het debiet op basis van feitelijke (en niet van veronderstelde) gegevens.

mini-cori-dosingbox

Van deze voordelen kunnen veel en uiteenlopende sectoren profijt hebben:

Deze toepassing is bijvoorbeeld effectief in alle gevallen waarin vloeistof in houders wordt verdeeld waarbij een kwaliteitscontrole vereist is en waar die kwaliteitscontrole gewoonlijk op een klein percentage van de houders wordt uitgevoerd om de algemene compliance te waarborgen. Als er een massflowmeter gebruikt wordt om de dosering te regelen, leidt dit tot een optimale kwaliteitscontrole van het product en is daarvoor minder mankracht nodig.

Bij het doseren van additieven, industriële chemicaliën of mengvloeistoffen kan het resultaat van de toepassing sterk verbeterd worden als het debiet van het additief wordt geregeld en bekend is hoe groot dat debiet is.

detergent

Lees ook onze blog over de manier waarom de pompregeling een unieke mogelijkheid biedt voor een nauwkeurige doseeroplossing voor huishoudelijke chemicaliën zoals schoonmaakmiddelen

Deze oplossing is ook geschikt voor de kunststofsector. Lees meer over de vijf redenen waarom de dosering van additieven met een Coriolis-instrument tot efficiëntere productieprocessen leidt.

Bekijk onze video over CORI-FILL Technologie voor extreem snelle en nauwkeurige batch dosering

Lotte Pleging
Cover Image

In deze blog stellen wij je graag voor aan Lotte Pleging. Zij is student Sustainable Innovation aan de Technische Universiteit Eindhoven en lid van Team FAST, een enthousiast, multidisciplinair studententeam van de TU Eindhoven (TU/e). Team FAST heeft een ambitieus doel voor ogen: de ontwikkeling van hydrozine: een baanbrekende en duurzame brandstof.

In deze blog legt Lotte Pleging uit waarom Team FAST ervan overtuigd is dat hydrozine (HCOOH) een geschikte opvolger is van fossiele brandstoffen. Daarnaast vertelt ze over de rol van de thermische massflowmeters van Bronkhorst bij het opwekken van deze hernieuwbare brandstof.

Wat is het doel van Team FAST?

"Ons doel is aan te tonen dat mierenzuur (hydrozine) een ideale kandidaat is als vervanger van fossiele brandstoffen, met name voor bussen en generatoren", aldus Lotte. "In totaal werken 28 studenten in verschillende onafhankelijke subgroepen aan dat doel. Zo hebben we bijvoorbeeld een marketingteam, maar ook een team dat zich helemaal richt op het functioneren van de brandstofcel."

Waarom hebben jullie dit initiatief in gang gezet?

"Team FAST is voortgekomen uit een groep studenten die in een project zochten naar mogelijkheden om duurzame energie in een vloeistof op te slaan. Uiteindelijk kwam mierenzuur als beste oplossing uit de bus.

Prototype Pico Prototype Pico

We hebben voor mierenzuur gekozen omdat onze professor aan de TU/e een katalysator heeft ontdekt dat mierenzuur sneller en efficiënter kan opsplitsen in de gassen koolstofdioxide (CO2) en waterstof (H2). Na de ontwikkeling van een klein prototype in september 2015 met de naam Pico, besloten we om meer onderzoek te gaan doen en om een team samen te stellen van louter studenten van de TU/e. In januari 2016 zag Junior het levenslicht, een prototype met een gasproductie die 42 keer hoger lag dan die van Pico. Vervolgens kwamen we in juli 2017 met REX: een systeem met een capaciteit die 42.000 keer groter was dan die van Pico."

Prototype Junior Prototype Junior

Waarom hebben jullie voor hydrozine gekozen?

"Hydrozine is mierenzuur dat op duurzame wijze wordt geproduceerd. In ons REX-systeem worden een katalysator en hydrozine in een 'reformer' (omvormer) gecombineerd om de gassen waterstof (H2) en kooldioxide (CO2) te genereren. Die waterstof fungeert vervolgens als krachtbron voor onze brandstofcel.

Het systeem stoot weliswaar de CO2 uit die het resultaat is van de chemische reactie in de reformer, maar aangezien onze partner Coval Energy CO2 gebruikt om hydrozine te vervaardigen, is het hele proces klimaatneutraal. Coval is op dit moment bezig met de ontwikkeling van de eerste 1 Megawatt-krachtcentrale die hydrozine produceert.

De afgelopen jaren is heel veel vooruitgang geboekt. We hebben twee keer op de Hannover Messe gestaan en één keer op de IAA in Frankfurt, een internationale Duitse autobeurs. Dankzij onze technologie kan er op een eenvoudige manier gebruik worden gemaakt van waterstof. Dit biedt ongekende mogelijkheden voor het zware vrachtvervoer, zoals we ook op de IAA hebben laten zien. Daarnaast doen we sinds kort aan het programma KIC InnoEnergy mee om de ontwikkeling van ons concept te versnellen. We zijn nog steeds in de race om een bedrag van € 75.000 voor een nadere uitwerking van ons idee."

Productie van mierenzuur Productie van mierenzuur

Welke rol spelen de flowmeters in dit hele proces?

"Op het eerste gezicht lijkt het misschien een heel simpel systeem, maar schijn bedriegt! Zo zijn in ons systeem flowmeters van Bronkhorst geïntegreerd. Die zijn van heel hoge kwaliteit, waardoor we onze gasproductie uiterst nauwkeurig kunnen meten. Zonder die flowmeters lukte dat niet.

Het is in ons project van cruciaal belang om precies te weten hoeveel gas er wordt geproduceerd. De details van de gasdoorstroming geven namelijk informatie over de snelheid waarmee het gas in ons systeem wordt geconverteerd en dus over het vermogen dat we kunnen opwekken. Daardoor kunnen we met de verschillende parameters in ons systeem experimenteren met het oog op een betere efficiëntie.

Bronkhorst is de enige leverancier met de kennis en ervaring die nodig is voor ons soort gasproductie. Ze hebben ons ook geholpen met de benodigde onderdelen en ondersteuning. Zonder Bronkhorst hadden we ons systeem nooit kunnen testen. Wij zijn ze dan ook dankbaar dat we afgelopen zomer de noodzakelijke testprocedures konden uitvoeren!"

In de application note Flow control in formic acid production lees je meer over deze toepassing en de samenwerking tussen Team Fast en Bronkhorst.

Rex systeem REX-systeem

Jullie werken ook samen met de Koninklijke BAM Groep?

"Aanvankelijk richtte Team FAST zich met name op de transportsector, maar de laatste tijd is daar verandering in gekomen. Omdat ons bedrijfsmodel nog volop in ontwikkeling is, kunnen we niet met zekerheid zeggen welke markt uiteindelijk het meest geschikt is voor onze technologie.

We houden ons bedrijfsmodel vooralsnog geschikt voor alle sectoren, maar werken inmiddels ook samen met de Koninklijke BAM Groep, een groot Europees bouwbedrijf, omdat zij van plan zijn om ons systeem als een generator op bouwplaatsen te gebruiken. Bij het binnenhalen van bouwcontracten is het vandaag de dag van groot belang dat je als bedrijf kunt aantonen dat je duurzaamheid hoog in het vaandel hebt staan. Onze technologie zou voor BAM dan ook een doorslaggevend pluspunt kunnen zijn om aanbestedingen te winnen. Vanaf 1 februari 2018 wordt ons systeem gebruikt als energievoorziening op de BAM-locatie aan de N211 naar Den Haag."

Waar kunnen we meer informatie over Team FAST vinden?

"Ik wil eerst nog graag even kwijt dat we de afgelopen tijd grote vooruitgang hebben geboekt. Er zijn veel tests uitgevoerd en er worden meerdere toepassingen voor ons systeem onderzocht! Wilt u meer weten over de geboekte vooruitgang of hebt u interesse om met ons samen te werken? We horen het graag!"

Kijk op onze website of ga naar onze Facebook of LinkedIn pagina.

Team Fast Group Groepsfoto Team FAST