Het belang van massflowmeting en de relevantie van coriolistechnologie

het belang van massflowmeting en de relevantie van coriolistechnologie

James Walton
Cover Image

Waarom is massflowmeting belangrijk voor de procesindustrie en wat zijn de sterke punten van coriolisflowmeters en -regelaars?

Flowmeting van een vloeistof of gas is bij veel processen gewoonlijk een cruciale parameter. Bij de meeste bewerkingen is het belangrijk om er zeker van te zijn dat de juiste vloeistof op het juiste moment op de juiste plaats is. Bij sommige essentiële toepassingen moeten nauwkeurige flowmetingen kunnen worden uitgevoerd om de productkwaliteit te garanderen. Gezondheid en veiligheid zijn altijd een belangrijke factor bij het werken met vloeistoffen en gassen. Het is dus zeer belangrijk dat u investeert in een veilige en productieve werkomgeving voor uw team. Flow- en drukmeting biedt het proces en de medewerkers deze veiligheid.

Bij de meeste instrumenten voor flowmeting van vloeistoffen en gassen wordt het debiet afgeleid uit de meting van de vloeistofsnelheid of de verandering in kinetische energie. Andere factoren die het vloeistofdebiet beïnvloeden zijn onder andere de viscositeit en dichtheid van de vloeistof en de wrijving van de vloeistof waar deze in contact staat met de pijp. Door de grote verscheidenheid aan beschikbare flowmeter technologie kan het moeilijk zijn om de juiste technologie voor de toepassing te kiezen. Een belangrijke vraag die wellicht over het hoofd gezien wordt, is: wat zou het instrument moeten doen, en wat kan het instrument in werkelijkheid?

mass flow vs volume flow

Directe flowmeting

Directe massflowmeting is een belangrijke industriebrede ontwikkeling, omdat hierdoor de onnauwkeurigheden als gevolg van de fysische eigenschappen van de vloeistof worden uitgebannen, niet in de laatste plaats het verschil tussen massa- en volumedebiet. Massa wordt niet beïnvloed door veranderingen in temperatuur en druk. Alleen al om deze reden is het een belangrijke flowmetingsmethode voor vloeistoffen. Wat nauwkeurigheid betreft blijft volumedebiet bruikbaar, mits aan de voorwaarden van het proces en de kalibratiereferentie wordt voldaan. Volumedebietmeetapparaten, zoals variabele-doorlaatmeters en turbinefloweters, kunnen geen veranderingen in temperatuur of druk onderscheiden.

Een methode van massflowmeten maakt gebruik van het verschijnsel corioliskracht.

Het coriolisprincipe

Dit lang geleden ontdekte principe is overal om ons heen in de fysieke wereld. Een voorbeeld is de draaiing van de aarde en de invloed ervan op het weer. Het werkingsprincipe is eenvoudig maar zeer effectief. Een buis wordt aan het trillen gebracht met een vaste frequentie. Wanneer een vloeistof door deze buis stroomt, veroorzaakt de kracht van de massastroom een verandering in de trilling van de buis. Hierdoor draait de buis, met een faseverschuiving tot gevolg. Deze faseverschuiving kan worden gemeten en er kan een lineaire uitvoer worden afgeleid, die in verhouding staat tot de stroom.

Aangezien dit principe de massastroom meet ongeacht de inhoud van de buis, kan het rechtstreeks worden toegepast op elke stof die door de buis stroomt, of het nu gaat om een vloeistof of een gas. Bovendien kan naast de faseverschuiving in de frequentie tussen invoer en uitvoer, ook de werkelijke verandering in de natuurlijke frequentie worden gemeten. Deze verandering in frequentie is direct evenredig met de dichtheid van de vloeistof. Daarnaast kan er nog een signaaluitvoer worden afgeleid. Interessant is dat het na meting van het massadebiet en de dichtheid mogelijk is om het volumedebiet af te leiden.

De coriolismassflowmeters hebben waardevolle kenmerken vergeleken met andere principes:

  • Ze hoeven niet (opnieuw) gekalibreerd te worden tijdens het gebruik – de flowmeting en -regeling is vloeistofonafhankelijk
  • Gas en vloeistof kunnen met dezelfde sensor gemeten worden
  • Ze kunnen een ongedefinieerd of variabel mengsel meten
  • Meerdere parameters

Het coriolisprincipe, toegepast in een massflowmeter, heeft daarom zijn plaats in de vloeistofmeting en -regeling in de procesindustrie.

Bekijk onze video mini CORI FLOW Principle op ons You tube kanaal voor meer informatie over het coriolisprincipe.